Strona główna Portalu >>> newsy >>> Targi
Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO - PROGRAM

Portal W-A.pl patronem medialnym Targów ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

 
autor:
Kazimierz Kwasek
|
12-11-05
|
źródło: Murator Expo / Magdalena Izdebska

Program Targów (plik .doc) >

Program Targów (plik .pdf Acrobat Reader) >

 

Program seminariów towarzyszących
Targom ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO:

Dzień pierwszy
1 grudnia 2005 roku (czwartek)
Aula Główna

11.00
Otwarcie targów ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO

13.00
Ogłoszenie wyników i przyznanie dorocznych nagród w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich za magisterskie prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego ukończone
i obronione w 2004 roku

15.30
Konferencja poświęcona zmianom w ustawodawstwie zabezpieczającym należności wszystkich uczestników procesu budowlanego (inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dostawców usług
i materiałów, producentów, architektów, inżynierów, geodetów) - prowadzenie
inż. Tadeusz Jurkiewicz.

Mała Aula
12.00 - 16.00
Kształtowanie przestrzeni publicznych a jakość architektury - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Warszawski
prowadzenie architekt Grzegorz Buczek, w seminarium i w panelu dyskusyjnym uczestniczą architekci: Rafał Szczepański, Tomasz Gamdzyk, Andrzej Kiciński, Dariusz Hyc
i Krzysztof Domaradzki

 • przepisy dotyczące planowania i projektowania przestrzeni publicznych
 • jakość rozwiązań architektonicznych a funkcjonowanie przestrzeni publicznych
 • jakość i estetyka przestrzeni publicznej z perspektywy samorządowej
 • plan miejscowy a przestrzeń publiczna
 • projektowanie przestrzeni publicznej a wielorakie uwarunkowania stanu istniejącego (studia przypadków: Pasaż Wiecha i Krakowskie Przedmieście)

16.15 - 18.00
Zarządzanie projektem - www.sztuka-architektury.pl
prezentacja metod i narzędzi niezbędnych w administrowaniu projektem od powstania koncepcji architektonicznej do realizacji obiektu m. in.: identyfikowanie, analizowanie i ocena ryzyka, planowanie wydatków; strategie prezentowania projektu architektonicznego na forum, umiejętności negocjacji
z klientem
Trenerzy prowadzący: Michał Hałas - członek Project Management Institute (zrzeszającego 170 tys. członków w ponad 150 krajach), Michał Hałaczkiewicz - stypendysta The Edinburgh University oraz The University of Leicester, Przemysław Lisek - ekonomista, Adam Łazarski - stypendysta Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie.

Sala 123 (przy sali senatu)
10.30 - 12.00
Obrót wyrobami budowlanymi oznakowanymi CE i korzyści z tego wynikające - Instytut Techniki Budowlanej

 • obrót wyrobami budowlanymi - aktualny stan prawny - dr inż. Jadwiga Fangrat
 • oznakowanie CE lub znakiem budowlanym wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - mgr inż. Przemysław Knap
 • blaski i cienie oznakowania CE - mgr inż. Kamil Pawłowski

12.00 - 14.00
Architektura dostępna: schody już wychodzą z mody - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

 • Polska bez barier - wystąpienie Piotra Pawłowskiego Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
 • powszechna dostępność miasta jako wyraz kultury - architekt Krzysztof Chwalibóg
 • prawo budowlane, normy, standardy europejskie - prowadzenie Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Dyrektor Departamentu Inspekcji Budowlanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego
 • projektowanie uniwersalne, a uwarunkowania ochrony zabytków - Maciej Czeredy z Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków
 • budynki bez barier. Doświadczenia projektowe i realizacyjne - architekt Michał Brutowski

14.15 - 18.00
Typowości i nietypowość w architekturze - Fundacja Twórców Architektury

 • projekty typowe domów jednorodzinnych: za i przeciw - architekt Hubert Trammer
 • nietypowe formy architektoniczne a ład przestrzenny - architekt: Grzegorz Stiasny

W seminarium uczestniczą architekci: Stefan Kuryłowicz, Marek Szcześniak, Jan Kubec,
Dariusz Herman, Przemo Łukasik, Michał Owadowicz. W czasie seminarium zostanie zaprezentowany film holenderskiego reżysera Jorda den Hollendera "Racjonalne wymogi estetyki".

Dzień drugi
2 grudnia 2005 roku (piątek)
Aula Główna

12.00
Rozstrzygnięcie konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE na najlepsze warszawskie budynki zrealizowane w latach 2004-2005 i otwarcie wystawy pokonkursowej - redakcja miesięcznika "Architektura-murator"

15.00
Analiza porównawcza segmentów rynku budowlanego w krajach dawnej Europy Wschodniej - Wydawnictwo INFO-INWEST i Polska Agencja Badawcza Budownictwa

 • tendencje i kierunki rozwoju budownictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach transformacji - doświadczenia i wnioski
 • perspektywy rozwoju budownictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - prognozy Polskiej Agencji Badawczej Budownictwa i Stowarzyszenia Euroconstruct do 2008 roku
 • aktualne problemy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynkach wschodnich: - zdobywanie zleceń eksportowych, formy umów, warunki realizacji budów ( zatrudnianie własnych i miejscowych pracowników; - ograniczenia, sposoby zaopatrzenia materiałowego budowy; - dostępność niezbędnych wyrobów i materiałów oraz ich jakość, urządzenie placu budowy oraz wyposażenie w sprzęt budowlany: własny lub wynajmowany), warunki rozliczania robót i płatności
 • problemy ryzyk materialnych i finansowych realizacji kontraktów budowlanych oraz inwestycji w krajach byłego WNP ubezpieczenie kontraktów eksportowych

Sala 123 (przy sali senatu)
11.00 - 13.00
Hydroizolacje w budownictwie - mgr inż. Maciej Rokiel

 • renowacja wilgotnych i zasolonych murów - analiza przyczyn i wybór metody renowacji
 • tarasy i balkony - tarasy nadziemne, taras z powierzchniowym odprowadzeniem wody, taras z drenażowym odprowadzeniem wody, tarasy naziemne, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne
 • pomieszczenia wilgotne i mokre - stosowane materiały hydroizolacyjne, detale rozwiązań
 • hydroizolacje zagłębionych w gruncie oraz cokołowych części budynku - cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające, grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (KMB), izolacje poziome i pionowe, izolacje przejść rur instalacyjnych, uszczelnienia dylatacji, izolacje strefy cokołowej

13.15 - 15.00
Przestrzeń osobista a przestrzeń społeczna - pismo Młodych Historyków Sztuki ARTIFEX.
W seminarium i panelu dyskusyjnym udział biorą historycy architektury i urbanistyki: Zbigniew Bania, Andrzej K. Olszewski, Andrzej Basista, Jan Szuliński, Maciej Czarnecki, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Peter Martyn, Krystyna Styrna-Bartkowicz

 • Relacja przestrzeni osobistej i społecznej w kontekście architektury i urbanistyki Warszawy
 • Kształtowanie postaw społecznych w wyniku tworzenia relacji z architekturą i urbanistyką
 • Możliwości oddziaływania miasta na osobistą przestrzeń jego mieszkańców.

15.15 - 18.00
Warszawy tożsamość i klimat - Instytut Stefana Starzyńskiego (oddział Muzeum Powstania Warszawskiego)
Czy przypadek Warszawy to przykład zerwania ciągłości czy dowód na to, że pamięć ludzka potrafi się odnowić na przekór woli unicestwienia? Czy Warszawiacy powinni identyfikować się z tym, co już nie istnieje, albo pozostało jako relikty XX wieku? Czy może raczej cały bagaż historyczny jest już nieistotny, a Warszawa jako miasto bez przeszłości może pozostać otwartą, nowoczesną stolicą?
To tylko nieliczne pytania, na które będą starali się odpowiedzieć artyści, architekci, historycy, dziennikarze i działacze społeczni, w spotkaniu wezmą udział m. in.: Bartek Chęciński,
Dariusz Gajewski, Andrzej Ormowski, Hanna Radziejowska, Janusz Sujecki, Hubert Trammer.

Sala 306
14.15 - 16.00

 • Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa - prof. Zbigniew Grabowski Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • udział Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w procesie budowlanym
  na Mazowszu - mgr inż. Wiesław Olechnowicz Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • nowe systemy oceny energetycznej budynków w świetle Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - mgr inż. Anna Sas-Micuń Główny Specjalista
  w Departamencie Budownictwa i Architektury Ministerstwa Infrastruktury

16.15 - 18.00
Energooszczędne budownictwo-moda czy konieczność? - Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,
prowadzenie: dr arch. Agnieszka Cena-Soroko i mgr inż. Jerzy Żurawski

 • czy budować budynki energooszczędne, czy tanie w eksploatacji?
 • od czego zależy czy budynek jest energooszczędny?
 • jak projektować budynki energooszczędne i tanie w eksploatacji?
 • budynek energooszczędny a wykonawstwo
 • nowe wymagania prawne projektowanie a wymagania wynikające z dyrektywy EPD (2002/91/EC)dotyczącej jakości energetycznej budynków
 • nowy mechanizm rynkowy - certyfikacja energetyczna budynku
 • audyt energetyczny, co to jest i do czego służy?
 • nowoczesne projektowanie budynku, czyli szczypta ekonomii w architekturze
 • budynek pasywny, energooszczędny czy zrównoważony?
 • narzędzia wspomagające projektowanie energooszczędnych budynków - szybkie analizy energetyczne budynków

Poprzednie informacje o Targach:

Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO z dnia 08-09-05

Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO z dnia 24-09-05

Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO z dnia 27-10-05

Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO z dnia 12-11-05

Więcej informacji:
Magdalena Izdebska, tel.: (22) 829 66 37, e-mail: mizdebska@muratorexpo.pl