Strona główna Portalu >>> newsy >>> Targi
Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Portal W-A.pl patronem medialnym Targów ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Przedstawiamy najnowsze informacje o Targach Architektura i Budownictwo wraz z ich programem!

 
autor:
Kazimierz Kwasek
|
27-10-05
|
źródło: Murator Expo / Magdalena Izdebska

Program Targów >

Program Targów (plik .doc) >

Program Targów (plik .pdf Acrobat Reader) >

 

W Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 1 i 2 grudnia 2005 r. odbędą się targi ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO skierowane zarówno do architektów i inżynierów budownictwa, jak i do mieszkańców Warszawy. Organizatorem jest Murator EXPO, a partnerem przedsięwzięcia SARP Oddział Warszawski. Formuła imprezy daleko wykracza poza tradycyjne targi. Dwudniowy program wydarzenia podzielono na części: wystawienniczą i dyskusyjną.

ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO - to niepowtarzalna impreza targowa, na której zostanie przedstawiona kompleksowa oferta producentów materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz oraz najnowsze produkty, technologie i rozwiązania stosowane w budownictwie XXI wieku. Swoje wyroby
i usługi zaprezentują producenci i dystrybutorzy: konstrukcyjnych elementów ściennych i stropowych, ceramicznych elementów elewacyjnych, wielofunkcyjnych modułów budowlanych, pokryć dachowych, fasad aluminiowych i stalowych, przemysłowych materiałów wykończeniowych. A także producenci
i dystrybutorzy profesjonalnego oprogramowania w dziedzinach: architektura, konstrukcje, geodezja, kosztorysowanie; firmy oferujące zintegrowane systemy zarządzania dla budownictwa; producenci
i dystrybutorzy artykułów dla osób niepełnosprawnych; towarzystwa ubezpieczeniowe oraz media.

W programie imprezy znajdzie się wiele wykładów, seminariów szkoleniowych, spotkań ze specjalistami, prezentacji oraz paneli dla architektów i historyków sztuki, inżynierów i techników budownictwa.
Część dyskusyjną rozpocznie, 1 grudnia 2005 roku, seminarium "Kształtowanie przestrzeni publicznych a jakość architektury", którego gospodarzem jest Oddział Warszawski SARP.

"Schody już wychodzą z mody - architektura dostępna" to hasło cyklu wykładów poświęconych problemom osób niepełnosprawnych spowodowanych przez bariery architektoniczne. Zaplanowano m. in.: dyskusję "Powszechna dostępność miasta jako wyraz kultury" z udziałem architekta
Krzysztofa Chwaliboga oraz debatę dotyczącą prawa budowlanego i standardów europejskich, którą poprowadzi Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Dyrektor Departamentu Inspekcji Budowlanej
w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Na seminarium "Typowość i nietypowość w architekturze" złożą się m. in. panele dyskusyjne: "Projekty typowe domów jednorodzinnych - za i przeciw" prowadzony przez architekta Huberta Trammera oraz "Nietypowe formy w architekturze a ład przestrzenny", którego moderatorem będzie architekt Grzegorz Stiasny. W seminarium swój udział zapowiadają architekci: Stefan Kuryłowicz, Marek Szcześniak,
Jan Kubec, Dariusz Herman, Przemo Łukasik i Michał Owadowicz. Podczas seminarium zostanie również zaprezentowany film holenderskiego reżysera Jorda den Hollendera "Racjonalne wymogi estetyki" w dowcipny sposób prezentującym temat drugiego panelu.

Odbędzie się również, konferencja poświęcona zmianom w ustawodawstwie zabezpieczającym należności wszystkich uczestników procesu budowlanego (inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dostawców usług i materiałów, producentów, architektów, inżynierów, geodetów itd.). Obowiązujące obecnie przepisy o odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom oraz o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane mające na celu likwidację zatorów płatniczych oraz umożliwiające żądanie przez podwykonawców wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio od inwestora nie są w opinii zainteresowanych grup środowiskowych satysfakcjonujące. Moderatorem seminarium jest inż. Tadeusz Jurkiewicz, udział w konferencji wezmą m. in.: prawnicy Tomasz Gałecki, Michał Grajner, Mariusz Kulesza, Paweł Wójcik, redaktorzy naczelni prasy specjalistycznej Agnieszka Stachecka-Rodziewicz, Jaromir Kuśmider i przedstawiciele stowarzyszeń branżowych.

Seminariom i dyskusjom towarzyszyć będą szkolenia i warsztaty. Już pierwszego dnia targów odbędzie się cykl szkoleń dla architektów i inżynierów budownictwa poświęconych zarządzaniu projektem od powstania koncepcji architektonicznej do realizacji obiektu. Aby dać klientowi ciekawe pomysły przestrzenne i plastyczne, chronić go przed katastrofą budowlaną i zapewnić mu zbudowanie obiektu, który nie zestarzeje się zbyt szybko - trzeba stworzyć trwałą strukturę organizacyjną - biuro. To pociąga za sobą konieczność zdobywania wiedzy z zakresu prawa podatkowego i budowlanego, zarządzania projektami i ludźmi, akwizycji zleceń, zarządzania jakością, finansów itd. Cykl prezentowanych na targach szkoleń został uhonorowany nagrodą Medal Europejski dla usług.

Drugiego dnia targów ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO, w debacie: "Przestrzeń osobista - przestrzeń społeczna" przedstawione zostaną zagadnienia: relacji przestrzeni osobistej i społecznej
w kontekście architektury i urbanistyki Warszawy, kształtowania postaw społecznych w wyniku tworzenia relacji z architekturą i urbanistyką, oraz możliwości oddziaływania miasta na osobistą przestrzeń jego mieszkańców. Swój udział zapowiedzieli m. in.: prof. Zbigniew Bania,
prof. Andrzej Basista, dr Peter Martyn i dr Krystyna Styrna-Bartkowicz.

W programie imprez towarzyszących nie zabraknie szkoleń i warsztatów dla inżynierów i techników budownictwa odbywających się pod patronatem Instytutu Techniki Budowlanej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w cyklu prelekcji poświęconych m. in.: oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu i korzyściom z tego wynikającym, renowacji starego budownictwa, hydroizolacji balkonów i tarasów, czy pomieszczeń wilgotnych i mokrych.

Firmom, które planują wprowadzać swoje produkty i usługi na nowe rynki Wydawnictwo INFO-INWEST i Polska Agencja Badawcza Budownictwa zaprezentują analizę porównawczą segmentów rynku budowlanego w krajach dawnej Europy Wschodniej, w której m. in. przedstawione zostaną perspektywy rozwoju budownictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz aktualne problemy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynkach wschodnich.

Część dyskusyjną targów zakończy panel Instytutu Stefana Starzyńskiego (oddział Muzeum Powstania Warszawskiego) - Warszawy tożsamość i klimat, w spotkaniu wezmą udział m. in.: Dariusz Gajewski, Hubert Trammer, Hanna Radziejowska, Andrzej Ormowski, Bartek Chęciński, Janusz Sujecki.

Na targach ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO mieć będzie miejsce uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników i przyznanie dorocznych nagród w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich
za magisterskie prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego ukończone
i obronione w 2004 roku. Nagrodzone prace można oglądać przez cały czas trwania targów.

Targi można zwiedzać w dniach 1-2 grudnia, w godz. 10.00-18.00. Seminaria i targi odbędą się w Warszawie, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy Placu Politechniki 1. Organizatorem jest Murator EXPO, a partnerem przedsięwzięcia SARP Oddział Warszawski.

Wstęp na targi ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO oraz udział w seminariach jest bezpłatny.

Poprzednie informacje o Targach:

Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO z dnia 08-09-05

Targi ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO z dnia 24-09-05

Więcej informacji:
Magdalena Izdebska, tel.: (22) 829 66 37, e-mail: mizdebska@muratorexpo.pl