Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs: Brama Trzeciego Tysiąclecia

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, ogłasza Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego i plastycznego "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" we Wrocławiu, upamiętniającej symboliczne wejście w trzecie tysiąclecie z udziałem Papieża Jana Pawła II.

 
autor:
wroclaw.pl
|
17-12-05
|
źródło: wroclaw.pl

Szanowni Państwo,

Wrocław jest miastem magicznym. Splata się tutaj tradycja współistnienia różnorodnych kultur i narodów ze zdolnością rozwiązywania problemów współczesności. Widoczna jest odwaga i wyobraźnia w projektowaniu przyszłości miasta.

Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II były dla nas umocnieniem w latach zmagania o suwerenność kraju. Dodawały otuchy i wiary, przekonywały o konieczności budowania wspólnego dobra w oparciu o nieprzemijające wartości. Stały się także, w sposób szczególny tu, we Wrocławiu, drogowskazem wskazującym tożsamość naszego miasta w trzecim tysiącleciu. 1 czerwca 1997 roku, w czasie transmitowanej na cały świat Mszy Świętej Statio Orbis podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Papież powiedział:
"Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu".

Chciałbym, by Brama Trzeciego Tysiąclecia - hołd oddany przez wrocławian Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - była dziełem sztuki godnym Osoby, którą ma upamiętniać, a równocześnie deklaracją wierności papieskiemu przesłaniu. Wierzę, że międzynarodowy konkurs architektoniczny pozwoli wybrać projekt wzbogacający Wrocław o budowlę, która byłaby kolejną wizytówką miasta, jego wyróżnikiem i symbolem.

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

 

Tryb przeprowadzenia konkursu, terminy:

  • Termin udostępnienia regulaminu konkursu: od 13.12.2005 do 04.01.2006
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 05.01.2006
  • Zawiadomienie o dopuszczeniu przez Sąd konkursowy do udziału w konkursie: 16.01.2006
  • Składanie prac konkursowych w I etapie: 24.02.2006
  • Zaproszenie przez Sąd Konkursowy do udziału w II etapie konkursu: 14.03.2006
  • Składanie prac konkursowych w II etapie: 24.04.2006
  • Rozstrzygnięcie konkursu: 19.05.2006

Nagrody:

I nagroda - 20.000,- zł
II nagroda - 15.000,- zł
III nagroda - 10.000,- zł
3 wyróżnienia po - 5.000,- zł


Autor lub zespół autorski pracy nagrodzonej I nagrodą otrzyma od organizatora, w drodze negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zlecenie na opracowanie niezbędnej do realizacji obiektu dokumentacji projektowej w granicach obszaru opracowania konkursu.

Regulamin konkursu - pdf - 104 kb

Regulamin konkursu - doc - 291 kb

Regulamin konkursu można otrzymać bezpłatnie również u Sekretarza Konkursu od dnia 13.12.2005 r. do 04.01.2006 r., w godz. 9.00-15.00, w pok. 226, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, tel. 04871/777-75-58, fax. 04871/777-71-18, e-mail: wab@um.wroc.pl.
Sekretarz przesyła zainteresowanym regulamin konkursu na wskazany adres wyłącznie poza Wrocławiem.

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2005 r.