Strona główna Portalu >>> newsy >>> SOFTWARE
Autodesk wprowadza nowy program licencjonowania oprogramowania dla uczelni

Licencja Autodesk Campus pozwala na zainstalowanie w instytucjach edukacyjnych 100 lub więcej stanowisk, zapewniając dostęp do najnowocześniejszych narzędzi projektowych firmy Autodesk

 
autor: Dorota Sapija
|
23-11-05
|
źródło: Autodesk

Autodesk poinformował o wprowadzeniu programu Autodesk Campus przeznaczonego dla uczelni i innych instytucji edukacyjnych. Nowa propozycja umożliwia zainstalowanie 100 lub więcej stanowisk oprogramowania, po wniesieniu rocznej opłaty. Program zapewnia dostęp do wielu rozwiązań Autodesk - od klasycznego systemu AutoCAD, do wyspecjalizowanych narzędzi dla poszczególnych branż: Autodesk Inventor do projektowania dla przemysłu; Autodesk Revit, Autodesk Architectural Desktop dla architektury i budownictwa; Autodesk Map 3D lub Autodesk Civil 3D na potrzeby systemów informacji przestrzennej (GIS) i inżynierii lądowej; oraz Autodesk VIZ do renderingu, modelowania 3D i animacji - zaspokajając wszystkie najważniejsze potrzeby projektowe instytucji edukacyjnych.

Licencja Autodesk Campus umożliwia instytucjom edukacyjnym zmianę zestawu użytkowanych programów w czasie trwania roku akademickiego. Po określeniu liczby potrzebnych stanowisk można po prostu aktywować lub dezaktywować nowe rozwiązania objęte licencją - w miarę rozwoju potrzeb edukacyjnych uczelni.

W ramach programu Autodesk Campus instytucja edukacyjna nie nabywa licencji na oprogramowanie firmy Autodesk, lecz uzyskuje prawo wykorzystywania oprogramowania na zasadzie subskrypcji, która działa w oparciu o roczną opłatę. To z kolei upraszcza i zwiększa przejrzystość zarządzania oprogramowaniem, dzięki czemu różne wydziały czy instytuty w ramach uczelni mogą współpracować ze sobą w sposób, który pozwala uniknąć dublowania lub nakładania się kupowanych licencji. Program Autodesk Campus zapewnia również nauczycielom większą swobodę eksperymentowania ze stosowaniem różnych produktów Autodesk do celów dydaktycznych, bez potrzeby zakupu nowych licencji.

"Licencja Autodesk Campus została opracowana w odpowiedzi na liczne zapytania ze strony szkół wyższych oraz instytucji edukacyjnych, zainteresowanych elastyczniejszym rozwiązaniem do zarządzania licencjami na oprogramowanie firmy Autodesk" - mówi Marek Szarkowski, przedstawiciel Autodesk ds. klientów edukacyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Autodesk Campus to nowatorska licencja, która upraszcza zarządzanie oprogramowaniem oraz zwiększa efektywność i elastyczność tych procesów. Wiele uczelni od lat z dobrym skutkiem wykorzystuje produkty firmy Autodesk w różnych dziedzinach techniki, inżynierii, technologii i projektowania. Program Autodesk Campus umożliwia jednak efektywniejszą współpracę w ramach instytucji w zakresie zarządzania licencjami i wersjami oprogramowania.
Autodesk Campus to najlepszy sposób nie tylko na szybkie uaktualnianie oprogramowania firmy Autodesk, ale także na pobieranie najnowszych rozszerzeń do produktów.

Możliwości edukacyjne

Subskrypcja na oprogramowanie Autodesk obejmuje również różne moduły do e-learningu, które zapewniają nieocenioną pomoc uczniom i nauczycielom.

Zarządzanie oprogramowaniem

Administratorzy systemu docenią wygodę, jaką daje możliwość zarządzania jedną umową licencyjną (opartą na stałej liczbie stanowisk). Umowa ta umożliwia zmianę zestawu użytkowanych programów Autodesk w czasie trwania roku szkolnego, niezależnie od wykorzystywanych produktów.

"Firma Autodesk to jedyny na świecie dostawca, który oferuje tak szeroką gamę aplikacji do projektowania" - mówi Marek Szarkowski. - "Licencja Autodesk Campus jest doskonałym narzędziem do zarządzania całym oprogramowaniem potrzebnym uczelni do nauczania interdyscyplinarnego, a w dodatku zarządzanie to przebiega na bazie jednej umowy, zawartej z jednym dostawcą. Licencja Autodesk Campus pozwala również osiągnąć oszczędności wynikające z efektu skali, gdyż jedna licencja zaspokaja potrzeby szerokiej grupy użytkowników. Dostępne są również umowy wieloletnie, co pozwala uniknąć biurokracji na szczeblu władz oświatowych i administracji państwowej, związanej zazwyczaj z procesem zakupu oprogramowania przez publiczne instytucje edukacyjne".

"Licencja Autodesk Campus pozwoli również zaspokoić potrzeby uczelni i szkół, które korzystają już z produktów firmy Autodesk - rozwiązanie umożliwia instytucjom zapewnienie aktualności oprogramowania poprzez przejście do jednej umowy Campus". - dodaje M. Szarkowski.

Dodatkowe informacje na temat rozwiązań firmy Autodesk dla instytucji edukacyjnych można znaleźć pod adresem www.autodesk.pl/education lub u partnerów firmy Autodesk.