Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYDARZENIE
ANTIKON 2005

        VI Polsko-Niemiecka Konferencja "Architektura ryglowa - wspólne
dziedzictwo ANTIKON 2005" Historyczne konstrukcje dachowe
15-17 września 2005 r.

 
autor: KK
|
18-07-05
|
źródło: SZCZECIN-EXPO / Agata Lewandowska

www.w-a.pl/2005/antikon_2005_zgloszenie.doc

www.w-a.pl/2005/antikon_2005_zalozenia.doc

Tegoroczna konferencja zakłada przeprowadzenie sesji inauguracyjnej, sesji tematycznych, wystawy i zwiedzanie zabytków architektury ryglowej Meklemburgii Pomorza Przedniego.

Patronat Honorowy
Minister Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
Minister Kultury RP
Burmistrz Miasta Wismar
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Wojewoda Zachodniopomorski
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec
Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Partnerzy Projektu
Po stronie polskiej:

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Po stronie niemieckiej:
Partner Główny:

Landesamt für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern - Krajowy Konserwator
Meklemburgii Pomorza Przedniego
Instytucje wspierające:
Ministerstwo Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
Miasto Wismar

Specjalistyczny Patronat Prasowy
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki - Łódź
Spotkania z Zabytkami - Warszawa
Renowacje i Zabytki - Kraków

Patronat medialny
Kurier Szczeciński

Uczestnicy konferencji

 • Konserwatorzy zabytków i dzieł sztuki, pracownicy administracji i nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich, architekci, projektanci, historycy sztuki, etnografowie;
 • Właściciele i użytkownicy zabytkowych obiektów, inwestorzy;
 • Przedstawiciele firm konserwatorskich, budowlanych, producentów materiałów, systemów zabezpieczeń i in. przydatnych w inwestycjach związanych z zabytkami;
 • Wydawcy czasopism i książek poświęconych problematyce konserwacji zabytków
  i szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • Wszyscy miłośnicy i zainteresowani pięknem i ochroną obiektów zabytkowych.

Cele konferencji

 • integracja uczestników rynku konserwatorskiego: właścicieli i użytkowników zabytków, konserwatorów, naukowców, wykonawców prac i usług, producentów;
 • stworzenie okazji do spotkania, służącego wymianie doświadczeń i poglądów, dyskusji;
 • współpraca polsko-niemiecka i europejska w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego;
 • gromadzenie wiedzy o obiektach zabytkowych Pomorza i jego sąsiedztwa;
 • pobudzenie świadomości o wartości i potrzebie zachowania architektury ryglowej
  i drewnianej;
 • promocja miast i gmin Polski i Niemiec;
 • nawiązywanie i rozwój kontaktów społeczno-gospodarczych;
 • upowszechnianie wiedzy o środowisku i krajobrazie kulturowym oraz zabytkach;
 • promocja dziedzictwa kulturowego, szczególnie ważna w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Materiały konferencyjne
Każdej konferencji z cyklu "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo" towarzyszą polsko-niemieckie materiały konferencyjne, z nadanym nr ISBN, zawierające referaty, które zostaną wygłoszone podczas konferencji, referaty zgłoszone do publikacji, artykuły sponsorowane, materiały informacyjne o firmach branżowych, informacje o wystawach, reklamy. Wszystkie referaty i teksty są tłumaczone na język niemiecki. Materiały otrzymują wszyscy uczestnicy konferencji, zainteresowane media, biblioteki publiczne i uniwersyteckie, dlatego wydamy je w ilości znacznie przekraczającej ilość uczestników - ok. 300 egzemplarzy.

Internetowa dokumentacja konferencji
Na serwerze SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego zostały umieszczone informacje o konferencjach ANTIKON. W tej chwili są dostępne informacje z lat 2002, 2003, 2004:

www.szczecin-expo.org

Również w tym roku powstanie oficjalna strona internetowa konferencji, która ukaże się także
w wersji niemieckiej. Można będzie na niej znaleźć aktualności, prezentację Patronów Honorowych, Patronów Medialnych, Organizatorów i zaprzyjaźnionych współpracowników, sylwetki wykładowców, opisy miejsc, w których odbędzie się konferencja, galerię zdjęć. Będzie tam również można pobrać kartę zgłoszeniową do udziału w konferencji:
www.w-a.pl/2005/antikon_2005_zgloszenie.doc

Program Konferencji

15 września 2005 r. (czwartek)
8.30 otwarcie biura konferencji
akredytacja polskich uczestników
9.00 wyjazd do Wismaru
12.30 zakwaterowanie w Gothia Hotel - Sella-Hasse Straße 11; 23966 Wismar
13.00 przyjazd do Wismaru
zwiedzanie Arsenału
13.30 akredytacja niemieckich uczestników
14.00 uroczyste powitanie i otwarcie konferencji przez prof. dr dr med. Hansa-Roberta Metelmanna - Ministra Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego, dr Friedricha Lüth - Krajowego Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego i dr Rosemarie Wilcken - Burmistrza Miasta Wismar
14.30 sesja tematyczna - wystąpienia prelegentów niemieckich i polskich
16.30 przerwa na kawę
17.00 sesja tematyczna - wystąpienia prelegentów niemieckich i polskich
18.00 dyskusja
19.00 kolacja z wieczornym zwiedzaniem ew. Sw. Geogr. - Kościół Gotycki, Wismar

16 września 2005 r. (piątek)
8.30 wycieczka - zwiedzanie Wismaru pod kierunkiem dr Günthera Fausta i Liane Kuhlow
- Dwór Książęcy
- Kościół Św. Mikołaja
- Dom Schabbela (przerwa na kawę)
- Arsenał
12.00 obiad - Arsenał, Wismar
13.30 wycieczka autokarowa
- Rena - Klasztor
- Grieben (przerwa na kawę)
19.00 wieczór z kolacją w Groß Raden - Muzeum Archeologiczne

17 września 2005 r. (sobota)
9.00 sesja tematyczna - wystąpienia prelegentów niemieckich i polskich
10.30 przerwa na kawę
11.00 sesja tematyczna - wystąpienia prelegentów niemieckich i polskich
12.00 dyskusja i zakończenie konferencji
13.00 obiad
14.00 wyjazd uczestników konferencji


Konferencja "ANTIKON - Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo" ma silny charakter Polsko-Niemiecki. Organizatorzy poprzez nawiązanie i podtrzymywanie więzi pomiędzy specjalistami z Polski i Niemiec pragną podkreślać wagę problemu zachowywania obiektów
o architekturze szachulcowej, znajdujące się zarówno na terenie Polski jak i Niemiec.
Geopolityczne położenie Polski oraz nowy, zmieniony po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, układ stosunków politycznych i ekonomicznych na naszym kontynencie spowodował, że nawiązywanie, podtrzymywanie i pogłębianie stosunków między obywatelami Polski i Niemiec wymaga szczególnej uwagi i traktowania.
Stawiamy sobie za cel mentalne zbliżenie obu krajów, a działania na rzecz ratowania
i ochrony dóbr kultury są ku temu doskonałą okazją. Dzięki konferencji specjaliści tematu: konserwatorzy zabytków i dzieł sztuki, historycy sztuki, architekci, projektanci, etnografowie oraz inni zainteresowani tą tematyką mają możliwość wymiany poglądów, porównywania doświadczeń, dyskusji, nawiązywania kontaktów gospodarczych i społecznych. Dzięki konferencji i zaangażowanym w nią uczestnikom rodzi się możliwość renowacji, konserwacji
i zachowywania dóbr kultury - obiektów o zabudowie ryglowej, które bez podobnych działań skazane byłyby na zapomnienie i zagładę.
Konferencja ANTIKON jest największym tego typu Polsko-Niemieckim przedsięwzięciem
w kraju. Projekt ten niewątpliwie przyczynia się do rozpowszechnienia i ochrony wspólnego dziedzictwa po obu stronach granicy. Podkreśla także aspekt socjologiczny i historyczny pojednania polsko-niemieckiego. Proces dokonywania zmian w mentalności Polaków
i Niemców, wspólne przedsięwzięcia wynikające z nawiązanych podczas konferencji kontaktów, a także doświadczenia specjalistów tematu uwieczniamy i dokumentujemy
w materiałach konferencyjnych ANTIKON podjął szeroko pojętą tematykę ochrony
i konserwacji obiektów ryglowych. Tematyka ta okazała się tak ważka, obszerna
i międzynarodowa, że stała się specyfiką naszych konferencji - stąd jej tytuł "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo". Budownictwo drewniane, a w szczególności o konstrukcji ryglowej stanowi charakterystyczny pejzaż wsi i miasteczek na Pomorzu, zarówno w części niemieckiej jak i polskiej. Zaniedbanie bieżącej konserwacji, przeprowadzane nieprawidłowe remonty, a także brak odpowiednich zabezpieczeń stały się powodami bezpowrotnego zanikania tego tradycyjnego dla naszych terenów budownictwa. Wielkie straty spowodowało także bezmyślne traktowanie i niedocenianie zabudowy z "pruskiego muru", stąd ogromna potrzeba wymiany doświadczeń i dokonywania wspólnych działań..
W 2003 r. uczestnicy konferencji z Polski i Niemiec udali się w podróż studyjną po terenach Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego. W ubiegłym roku gospodarzem konferencji i miejscem podróży studyjnej stało się województwo pomorskie
i zachodniopomorskie w Polsce. W tym roku natomiast nasi niemieccy przyjaciele zaprosili uczestników do Wismaru i Groß Raden, gdzie odbędzie się konferencja i podróż studyjna.Wiemy, że także dzięki temu projektowi Pomorze po stronie Niemieckiej i Polskiej traci cechy peryferyjności - przypisane mu przez lata oraz cechy typowych obszarów przygranicznych. Przekształcenia w Europie, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
w znacznej mierze spowodowały zmiany w postrzeganiu granic pomiędzy naszymi państwami, co pozwala na zaktywizowanie współpracy pomiędzy sąsiadami. Należy więc dążyć - także poprzez proponowane przez nas działania, do kultywowania współpracy, mając na względzie fakt, że za kilka lat zniknie granica, sztucznie utworzona na lądzie, a odcinek pozostający na lewobrzeżu Odry w naturalny sposób będzie szukał integracji z tworzącym historyczną jedność sąsiadem. Należy dołożyć więc wszelkiej staranności aby zacieśniać już istniejące i ciągle budować nowe kontakty Polsko-Niemieckie, tak aby ów proces integracji mógł przebiegać w sposób pożądany przez obydwie zainteresowane strony.


Historia ANTIKONu

Pierwsza edycja ANTIKONu odbyła się w 1996 r. Początkowo były to głównie spotkania
o charakterze targowo-wystawienniczym, ludzi i firm związanych z szeroko pojętą konserwacją zabytków.
W 1997 r. odbyła się pierwsza konferencja naukowa, poświęcona głównie tematyce ochrony zabytków założeń ogrodowych (zorganizowana przy udziale Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie).
Od 1998 r. ANTIKON podjął po raz pierwszy szeroko pojętą tematykę ochrony i konserwacji obiektów ryglowych. Tematyka ta okazała się tak ważka, obszerna i międzynarowa, że stała się specyfiką naszych konferencji - stąd jej tytuł "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo".
Od 2000 roku z uwagi na podjętą szeroko współpracę z kolegami ze służb konserwatorskich Meklemburgii Pomorza Przedniego konferencja zyskała charakter polsko-niemiecki.
W trakcie kolejnych edycji ANTIKONu zaprezentowano ponad 100 referatów dotyczących zabytkowych parków i cmentarzy, ochrony krajobrazu, renowacji zabytkowych zespołów miejskich, budownictwa chłopskiego, zabudowy małomiasteczkowej i miejskiej, architektury sakralnej, zachowania architektury drewnianych synagog, zasad konserwacji, technologii
i produktów niezbędnych dla prac remontowych, kwestii zabezpieczenia przeciwpożarowego, inwentaryzacji zasobów tej architektury, zabytkowej stolarki, kolorystyki, metod badawczych
i konserwatorskich oraz refleksji inwestorów.
W roku 2002 konferencja skoncentrowała się na tematyce budownictwa kurortów nadmorskich, o konstrukcji drewnianej, ryglowej i murowej. Od tego roku konferencję wzbogaciła także unikatowa formuła podróży studyjnej, dodając walor bezpośredniego kontaktu z architekturą in situ, co pozwoliło na bezpośrednią konfrontację z problemami jej zachowania, ochrony i ekspozycji w kontekście szeroko pojętego krajobrazu kulturowego.
ANTIKON 2003 zgromadził ponad 150 uczestników, a w ostatnim dniu konferencji,
w Policach było ich 250. Konferencję zainaugurowano w Szczecinie wykładami inauguracyjnymi na Politechnice Szczecińskiej. Następnie uczestnicy udali się w podróż studyjną do Pasewalku, Eichof, Ueckermünde, Ahlbeck, Luckow, by następnie powrócić do Polski na trasie Nowe Warpno, Trzebież, Nikłończyca, Police.
Konferencja ANTIKON 2004 składała się z sesji inauguracyjnej, sesji plenarnej, sesji satelitarnych, wystaw, które odbyły się na terenie Politechniki Koszalińskiej oraz podróży studyjnej na trasie: Koszalin, Chłopy, Dąbki, Darłowo, Stary Kraków, Krupy, Stary Jarosław, Kowalewice, Kowalewiczki, Barzowiczki, Rubinowo, Łącko, Swołowo, Słowino, Kluki.