Strona główna Portalu >>> newsy >>> SARP
List SARP do Premiera Marka Belki

W konsekwencji wystąpienia w lipcu br. Grupy B-8 do Wicepremiera Jerzego Hausnera w sprawie Ustawy o Planowaniu Przestrzennym oraz następnych podjętych w tej sprawie działań, Stowarzyszenie Architektów Polskich wystosowało list do Premiera Marka Belki, który publikujemy na naszej stronie internetowej. Brak odpowiedzi na list Premiera był przyczyną zorganizowania przez SARP spotkania przedstawicieli TUP, Izby Urbanistów, Izby Architektów i SARP w sprawie przygotowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury nowej Ustawy o Planowaniu Przestrzennym. W porozumieniu z organizacjami biorącymi udział w spotkaniu ustalono scenariusz dalszych działań w sprawie procedury legislacyjnej dotyczącej Ustawy.

 
SARP
|
03-11-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

List SARP do premiera

Przedstawiamy list skierowany do Pana Prof. Marka Belki Prezesa Rady Ministrów RP z dnia 10.10.2004 r. w sprawie wstrzymania prac nad rządowym projektem zmian Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i podjęcia prac nad jej nowelizacją z udziałem środowisk zawodowych.

info: sarp.org.pl

List do Premiera Marka Belki (format .doc)