Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS

WYNIKI KONKURSU PROJEKT ROKU 2005
REALIZACJA ROKU 2005

Nagrodę otrzymał projekt: Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

 
autor: [KK]
|
04-01-2007
|
Źródło: sarp.krakow.pl

NAGRODA:

Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu

Autorzy: dr arch. Marek Kozień, dr arch. Magdalena Kozień-Woźniak, arch. Katarzyna Kozień – Baczkowska

współpraca: arch. arch. Grzegorz Jagiełło, Michał Rączka, Wojciech Miętka

Uzasadnienie :

Za trafne rozwiązanie przestrzenne, w trudnej lokalizacji śródmiejskiej oraz uzyskanie harmonijnego powiązania istniejących obiektów z nową strukturą architektoniczną.

       Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji nowego kompleksu teatralnego, wykorzystującego zabytkową salę widowiskową oraz modernistyczny budynek „Odra” Film.

       Za najistotniejszy element całości układu kompozycji urbanistycznej autorzy uznali przyszły plac miejski na skrzyżowaniu ulic Józefa Piłsudskiego i Świdnickiej z akcentowanym północno-wschodnim narożnikiem budynku teatralnego. Wyjątkowo eksponowana lokalizacja obiektu wymagała utworzenia zabudowy z jednej strony wyraźnie podporządkowanej umiarowemu i ujednoliconemu gabarytowo kształtowi placu a z drugiej stworzenia możliwości zainspirowania dialogu pomiędzy placem a obiektem. Szansę stworzenia takiego dialogu dawała strefa wejściowa o układzie wieloplanowym i wyraźnie wytworzonej przejściowej strefie progowej pomiędzy przestrzenią otwartą placu a wnętrzem obiektu. Rozwiązanie to zdaniem autorów pracy sprzyjać powinno możliwościom uaktywnienia strefy przedwejściowej oraz placu. Odczuwano również - pomimo historycznego układu urbanistycznego kryjącego obiekt kina Capitol we wnętrzu kwartału - potrzebę otwarcia wnętrz reprezentacyjnych strefy widza na przestrzeń placową. W pierzei zabudowy ul. J. Piłsudskiego starano się wyraźnie zaznaczyć pierwotny układ zarówno podziału katastralnego działek jak również historycznego układu przestrzennego. Założenie przeszklonego „śladu” po istniejącym obiekcie w pełnej ścianie budynku oraz wprowadzenie szklanych podświetlanych lizen oraz belki nad przejazdem ze szkła matowego jako świetlnej reklamy Teatru miało oddać choć w części niezwykłość iluminacyjno-materiałową nieistniejącego już budynku głównego kina Capitol.

       Nawiązując do architektury wrocławskiej XX-wieku, dzieł Berga, Kustera czy Poelziga propagujących beton jako materiał elewacyjny wprowadzono na elewacje nowoprojektowanych obiektów beton strukturalny ( architektoniczny) barwiony. Wielowarstwowe ściany wykonane będą w konstrukcji wylewanych ścian żelbetowych z warstwą docieplenia i montowanymi zewnętrznymi prefabrykowanymi elementami ze strukturalnego betonu w kolorze beżowo – zielonym. Faktura to pionowe nieregularne podziały o niegłębokim reliefie. Szklenie elewacji od ul. Piłsudskiego to szkło specjalne kostkowe o zabarwieniu złota nawiązujące do pierwotnego charakteru elewacji budynku kina Capitol licowanego płytkami ceramicznymi pokrytych amalgamatem złota. Usztywnienia ściany kurtynowej - to zewnętrzne pasy szkła hartowanego z zamontowanym oświetleniem w kolorze różowym.

NOMINACJA

Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej z aulą i częścią dydaktyczną

Autorzy: prof. dr hab. arch. Dariusz Kozłowski, prof. dr hab. arch. Maria Misiągiewicz, dr arch. Tomasz Kozłowski

Nominację przyznano za czytelny układ przestrzenny i funkcjonalny nawiązujący swoją lapidarnością do istniejącego otoczenia.

 

Więcej informacji www.sarp.krakow.pl