Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYDARZENIA
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów w Kazimierzu Dolnym (14-15 stycznia 2006 r.)

Krajowa Rada podjęła uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniach 14 - 15 stycznia 2006, w Kazimierzu Dolnym.

 
autor: Izba Architektów
|
23-11-05
|
źródło: ronet.pl

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i konsultacjami z izbami okręgowymi, Zjazd będzie miał charakter merytoryczny. Krajowa Rada powołała zespół ds. merytorycznego przygotowania Zjazdu w następującym składzie:

Marek Budzyński (MA-OIA), Borys Czarakcziew (MP-OIA), Marek Czuryłło (WP-OIA), Olgierd Dziekoński (MA-OIA), Jacek Gyurkovich (MP-OIA), Waldemar Jasiewicz (PD-OIA), Ryszard Jurkowski (SL-OIA), Konrad Kucza - Kuczyński (MA-OIA), Stefan Kuryłowicz (MA-OIA), Jacek Lenart (ZP-OIA), Jerzy Szczepanik - Dzikowski (MA-OIA), Tomasz Taczewski (SL-OIA), Roman Wieszczek (LO-OIA), Małgorzata Włodarczyk (MP-OIA), Sławomir Żak (DS.-OIA). Zadaniem zespołu jest przygotowanie merytorycznej problematyki zjazdu, wyłonienie referentów poszczególnych zagadnień oraz przygotowanie dla Krajowej Rady propozycji uchwał zjazdowych.

Zjazd będzie poświęcony kondycji zawodu architekta oraz jego znaczeniu dla kraju i klientów. Poniżej niektóre z zagadnień, charakteryzujących jego problematykę:

  • twórczość i jakość architektury jako cel wykonywania zawodu
  • zwiększenie ilości architektów i jakości zawodu jako warunek rozwoju Rzeczypospolitej
  • konkurencja jako sposób osiągania jakości
  • etyka, kształcenie, standardy jako narzędzia osiągania jakości i godności zawodu
  • zagrożenia dla twórczości i jakości zawarte w polskich i unijnych regulacjach prawnych i w praktyce
  • potrzeba otwartości zawodu na świat współczesny; ukierunkowanie na ochronę interesu społecznego i klienta (UE, ekonomia, prawo)
  • kierunki zmian w funkcjonowaniu IA (m. innymi otwartość i publiczna przejrzystość postępowań)
  • IA a inne samorządy
  • kierunki zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

Oprócz dyskusji i uchwał o charakterze merytorycznym, związanym z tematyką zjazdu, przewiduje się podjęcie uchwał związanych z rozwiązywaniem bieżących problemów Izby.