Strona główna Portalu >>> newsy >>> WARSZTATY
Warsztaty studenckie "Miejskie labirynty"

Termin: 26.10.2005 - 28.10.2005
Miejsce i zasięg działania: Kraków - tereny zajmowane przez budynki Wydziału Architektury PK oraz przestrzeń komunikacyjna między nimi zwyczajowo wykorzystywana przez studentów.

 
autor: SSWA
Radek Adamowicz
|
25-10-05
|
źródło: Samorząd Studencki Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej
Założenia ogólne - komunikacja w relacjach międzyludzkich przez pryzmat architektury. Jakość estetyczna w szczególności kolor i barwa w architekturze jako czynnik psychologiczny i czynnik komunikacji. Fizyczne i psychologiczne problemy z komunikacją osób niepełnosprawnych. Bariery i ich pokonywanie.
Uczestnicy poprzez wspólne działania zgłębiają problematykę Warsztatów.

Po zakończeniu Warsztatów z zebranych przez uczestników informacji powstanie "Mapa dostępności" - która będzie analizą badanej przestrzeni pod względem możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne, oraz "Mapa kolorystyki i emocji" - na której zaznaczony zostanie emocjonalny oddźwięk jaki wywołuje u uczestników otoczenie w badanej przestrzeni, oceniane przez pryzmat koloru.
Mapy te będą przedmiotem analizy oraz próby zastosowania działań naprawczych dla miejsc wartościowanych negatywnie.
Prace uczestników będą wywieszone w miarę możliwości związanych z pogodą w "Labiryncie" wybudowanym na terenie campusu PK przy ul. Warszawskiej

Plan czasowy:
Środa 26.10 od godziny 10:00 - ?
Budowa symbolicznego "Labiryntu" z tektury - metafory problemów komunikacji. Wspólna praca integruje uczestników i tym samym łamie osobiste bariery między nimi.
"Labirynt" będzie dodatkowym miejscem działań w następnych dniach.
Konsultowane z uczestnikami będą tematy ostatniego dnia warsztatów.

Czwartek 27.10 od godziny 10:00 - do 14:00
Uczestnicy wcielą się w role osób niepełnosprawnych - upośledzonych ruchowo oraz niewidomych i zmierzą się z wyzwaniami, jakie niesie rzeczywistość w zadaniach przygotowanych przez organizatorów. Po części warsztatowej nastąpi dyskusja z udziałem zaproszonych osób - specjalistów od problemów niepełnosprawności w galerii "Kotłownia".
W dyskusji i wśród uczestników zebrane zostaną informacje do sporządzenia "Mapy dostępności"

Piątek 28.10 od godziny 10:00 - do 15:00
Praca nad ostatnim zagadnieniem warsztatów - analiza przestrzeni będącej tematem warsztatów pod względem koloru i oddziaływania psychologicznego.
Próba oceny i naprawy zastanej rzeczywistości w miejscach określonych tematami.
Sposób pracy - collage, farby, etc. - materiały dostarczane przez organizatorów.
Miejsce pracy - pomieszczenia "Pracowni" w budynku WAPK przy ulicy Warszawskiej.