Strona główna Portalu >>> newsy >>> PROJEKT
Projekt Wydziału Chemii Uniwersytetu w Poznaniu

        KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO - KONCEPCYJNEGO WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 
autor: SARP
|
11-07-05
|
źródło: sarp.krakow.pl

 

ORGANIZATOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Dział Zamówień Publicznych - e-mail: zpuam@amu.edu.pl

Centrala Collegium Minus - tel.: (061) 829-40-00

Dyrektor Administracyjny - tel. (061) 829-43-37

Do kontaktów z uczestnikami konkursu upoważniony jest: inż. Włodzimierz Płotkowiak - Z-ca Dyr. Administracyjnego ds. Inwestycji na Morasku, tel. (061) 829-51-75.

REGULAMIN KONKURSU

dostępny w siedzibie organizatora konkursu przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, w Dziale Zamówień Publicznych ( III piętro, pokój 316) do dnia 22.07.2005 roku.

NAGRODY

I - 30 000 zł i zlecenie wykonania projektu budowlanego-wykonawczego, II - 25 000 zł, III - 10 000 zł

oraz 3 wyróżnienia - każde po 5 000 zł.

TERMINARZ KONKURSU:

17.06.2005r. - 22.07.2005 r. - możliwość uzyskania regulaminu konkursu,

22.07.2005r. - ostateczny termin składania wniosków - kart identyfikacyjnych (do godz. 14.00),

29.07.2005r. - ogłoszenie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie,

16.08.2005r. - ostateczny termin składania pytań do regulaminu konkursu,

23.08.2005r. - ostateczny termin odpowiedzi na pytania,

15.11.2005r. - termin składania prac konkursowych (w godz. od 10:00 do14:00),

02.12.200 r. - ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja i otwarcie wystawy (godz. 12:00),

02. - 23.12.2005r. - wystawa prac konkursowych w Sali Rady Wydziału Chemii - ul. Grunwaldzka 6.

Sekretarz organizacyjny: arch. Ewa Żyburska - SARP, WOIA. Tel. (061) 855-08-46

INFORMACJE: www.amu.edu.pl