Strona główna Portalu >>> newsy >>> STUDIA
Studia magisterskie uzupełniające w Gliwicach

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej informuje o zasadach rekrutacji na I rok studiów magisterskich uzupełniających niestacjonarnych (wieczorowych) rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2005/2006.

 
autor:
Dziekan WAPŚl
|
09-11-05
|
źródło: WAPŚl, Gliwice, ul. Akademicka 7, rar0@polsl.pl

Studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne
(wieczorowe) - 35 miejsc

Zasady naboru:

  • dla absolwentów studiów inżynierskich o kierunku architektura i urbanistyka - wstęp wolny do wyczerpania limitu miejsc
  • dla absolwentów studiów inżynierskich o specjalności architektoniczno-budowlanej - prawdzian z uzdolnień architektonicznych (2 prace po maks. 50 pkt.) w dniu 25.01.2006 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Politechniki Śląskiej: www.polsl.pl

Ostateczny termin rejestracji elektronicznej oraz składania kompletu dokumentów 24.01.2006 roku do godz. 1200.

Termin rozpoczęcia sprawdzianu: 25.01.2006 roku

  • sesja I - godzina 900,
  • sesja II - godzina 1400.