Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs na opracowanie koncepcji Placu im. XX. Czartoryskich w Krakowie

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu Placu im. XX. Czartoryskich w Krakowie. Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie.

 
autor: SARP
|
18-10-05
|
źródło: SARP KRAKÓW
Regulamin konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, pokój 18, 31-072 Kraków, tel.: (+48) (12) 61 68 216, fax: (+48 ) (12) 61 68 217 po wpłaceniu opłaty w wysokości 100 zł w kasie Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 lub przelewem na konto:

UMK, Wydział Podatków i Opłat
Plac Wszystkich Świętych 3/4, Kraków
BPH 03 1060 0076 0000 3310 0002 5303
z dopiskiem: Warunki Konkursu na zagospodarowanie Placu Czartoryskich

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel: (12) 422 75 40

Skład Jury:

 • Andrzej Wyżykowski - Główny Architekt Miasta Krakowa
 • Piotr Pakaszewski - Zarz. Gospodarki Komunalnej w Krakowie
 • Genowefa Zań-Ograbek - Miejski Konserwator Zabytków
 • Janina Pokrywa - Zarz. Dróg i Komunikacji w Krakowie
 • Adam Zamoyski - Prezes Fundacji Książąt Czartoryskich
 • Jacek Piórecki - Biuro Planowania Przestrzennego UMK
 • Przemysław Gawor - Sędzia Referent, sędzia SARP, MOIA
 • Krystyna Łyczakowska - Sędzia SARP, MOIA
 • Krzysztof Bojanowski - Sędzia SARP, MOIA

Zastępcy – Sędziowie rezerwowi:

 • Maria Osterwa-Czekaj - Fundacja Książąt Czartoryskich
 • Paweł Koperski - Sędzia SARP, MOIA

Terminarz:

 • 04.10.2005 - Ogłoszenie Konkursu
 • 04.10.2005 - Sprzedaż Regulaminu Konkursu – Warunków Konkursowych
 • 13.10.2005 - Termin nadsyłania pytań do Regulaminu Konkursu
 • 19.10.2005 - Termin udzielenia odpowiedzi na zadane pytania
 • 24.10.2005 - Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie
 • 27.10.2005 - Zaproszenie wybranych Uczestników do udziału w Konkursie
 • 07.12.2005 - Termin składania prac konkursowych
 • 09.12.2005 - Termin nadsyłania prac konkursowych za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej
 • 16.12.2005 - Rozstrzygniecie Konkursu, publiczne otwarcie kopert i ogłoszenie wyników Konkursu
 • 19.12.2005 - Otwarcie wystawy prac konkursowych
 • 19.12.2005 - Publiczna dyskusja n/t wyników Konkursu

Nagrody: I - 20 000 złotych (brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, II - 15 000 złotych (brutto), III nagroda - 10 000 złotych (brutto), dwa wyróżnienia równorzędne - po 5 000 złotych (brutto)