Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs "Modernizacja Roku 2004" rozstrzygnięty

        2 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w IX edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2004", zorganizowanego przy współpracy merytorycznej Ministerstwa Infrastruktury, pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

 
autor: tj MI
|
08-09-05
|
źródło: www.mi.gov.p

Organizatorem konkursu są Targi Pomorskie Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Minister Infrastruktury przyznał w konkursie dwie nagrody specjalne, w kategorii obiekty mieszkalne oraz obiekty przemysłowo-inżynieryjne. Symboliczne statuetki z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Witolda Górskiego otrzymało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie - za "rewitalizację kamienicy na budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 1 w Koninie" oraz Urząd Miasta Sopotu - za "odbudowę zbiornika retencyjnego "Staw Kochanowskiego" przy ul. Kochanowskiego i Alei Niepodległości w Sopocie".

Do konkursu zgłoszonych zostało 425 obiektów. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 70 z nich. Tytuły "Modernizacja Roku" przyznano w 11 kategoriach: obiekty mieszkalne, obiekty hotelarsko-turystyczne, obiekty przemysłowo-inżynieryjne, obiekty użyteczności publicznej, szkolnictwa, kultury, sportu i rekreacji, obiekty ochrony środowiska, obiekty zabytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz oraz obiekty ochrony zdrowia i opieki medycznej.

W trakcie wizytacji obiektów Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróciła na zastosowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne, materiałowe, a także na funkcjonalność i estetykę. Podkreślono wysoki, wyrównany poziom obiektów zgłoszonych do konkursu oraz umiejętne łączenie przez inwestorów, projektantów i wykonawców tradycji z nowoczesnością.

Celem konkursu jest propagowanie i wspieranie działań służących ratowaniu obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów dla uzyskania efektów konserwatorskich, urbanistycznych, estetycznych i użytkowych - bez realizacji dodatkowych inwestycji.