Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYKŁADY
Minoru Takeyama na Politechnice Krakowskiej

         Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury PK w nowym roku akademickim rozpoczęły się wykładem Minoru Takeyamy - japońskiego architekta ( współtwórcę m.in. Opera House w Sydney) zaproszonego do Polski przez grono profesorskie Instytutu Projektowania Architektonicznego, Zakładu Architektury Publicznej orza Dziekana Wydziału Architektury PK.

 
autor: Dominika Ropek
|
07-10-05
|
red. Dominika Ropek

         Wykład, w trakcie, którego prof., Takeyama tłumaczył pojęcie architektury homo i heterogennej podzielony był na dwie części. Pierwsza - w całości poświęcona analizie projektów studenckich oraz porównaniu " sposobu postrzegania architektury" przez Amerykanów i Japończyków w kontekście uwarunkowań kulturowych. Ekspresja wyrażona w twórczości młodych architektów - niezwykle odmienna dla wyżej wymienionych środowisk ( Japonii i USA) dała podstawę do postawienia tezy o architekturze homo i heterogennej. Ta pierwsza - charakterystyczna dla studentów amerykańskich zakłada tworzenie koncepcji ściśle związanej z terenem oraz kontekstem urbanistycznym. Heterogenność natomiast jawi się jako odważne zestawienie form o różnej stylistyce i umieszczenie ich w przestrzeni na zasadzie kontrastu. Taka tendencja, jak twierdzi Takeyama, bliższa jest Japończykom.

Część druga wykładu była rozważaniem na temat współzależności trzech czynników mających wpływ na ostateczny kształt projektu. Powierzchnia, Metafora i Percepcja Czasu -jako wzajemne zależne aspekty procesu twórczego, przedstawione zostały na przykładach realizacji z dorobku własnego profesora.

Podczas rozważań na temat Powierzchni, istotną rolę odegrała - gra kolorem, świadcząca o możliwości przeprowadzania częstych zmian w otaczającej nas przestrzeni, zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Metafora to nawiązanie do ewolucji a także, postrzeganie form architektonicznych jako elementów składowych naszego życia codziennego. Egzystencja organizmów żywych, uzależnionych od zmienności przyrody i przemijania w odniesieniu do architektury symbolizuje Percepcję Czasu.

         Najważniejszą konkluzją spotkania prof. Minoru Takeyamy ze studentami PK było podkreślenie wagi wzajemnej komunikacji między twórcami. Wymiana myśli ma kluczowy wpływ na jakość architektury, która powstaje. Należy, zatem pamiętać, że przyczynia się ona w znacznym stopniu do kształtowania wyobraźni.

autorka Dominika Ropek