Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Miasto w górę i w dół - zakończenie 8 edycji Konkursu Studenckiego "ARCHITEKTURY-murator"

       20 kwietnia w Pawilonie Wystawowym SARP w Warszawie, ul. Foksal 2, odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Konkursu Studenckiego organizowanego po raz ósmy przez miesięcznik "ARCHITEKTURA-murator".

 
autor: SARP
|
22-04-05
|
źródło: SARP.org.pl


Katarzyna Furgalińska i Michał Lisiński, studenci IV roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej I nagrodę otrzymali za pracę, w której uwzględnili jeden z najistotniejszych problemów współczesnych miast: poczucie wyobcowania i braku więzi społecznych w niszczejących blokowiskach. W anonimowym osiedlu, wejściu na klatkę schodową towarzyszy uczucie strachu czy niechęci. Autorzy przypomnieli, że klatki schodowe to wspólna przestrzeń, która może być miejscem spotkań, rozmów, ale także sportu i rekreacji. Zdaniem jury był to przykład trafnego rozwiązania prostymi środkami, pokazany w sposób jasny i atrakcyjny graficznie.

II nagroda została przyznana Adamowi Walasowi, studentowi I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jury doceniło pomysł na oznaczenie miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym odwrócona została ogólnie stosowana zasada wskazywania miejsc dla nich dostępnych. Ta przewrotność uzmysławia stopień, w jakim miasto pozostaje "nietolerancyjne" w stosunku do osób na wózkach inwalidzkich. Vlepki to współczesny rodzaj plakatu o społecznym przesłaniu. Pomysł prosty i tani do realizacji.

Jury przyznało też cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

Marcin Wasąg i Karol Pasternak, studenci I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, za projekt, który bezpośrednio odnosi się do zadania konkursu, czyli "twórczego wykorzystania różnicy terenu"- w tym wypadku naturalnej - poprzez wzbogacenie jej za pomocą nowej funkcji, formy i estetyki. To sygnał pomysłu z podkreśleniem spodziewanego wyrazu przestrzeni, nie zawiera jednak wymaganych szczegółowych rozwiązań, co powoduje tylko taką jego klasyfikację.

Małorzata Siwiec i Przemysław Kuczyński, studenci I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jury przyznało to wyróżnienie za zauważenie niezwykle ważnego elementu budującego inny poziom miasta. Doceniło również troskę o to, co w codziennej praktyce jest często zaniedbywane i traktowane instrumentalnie. Poza nośnym pomysłem i atrakcyjnym jego przedstawieniem brak jednak przełożenia idei na konkretne działania przestrzenne. Praca nie dała odpowiedzi czy właściwie wprowadzony pomysł nie wpadnie w zasadzki tkwiące w szczegółach.

Joanna Koszewska i Agata Żołnowska, studentki I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, za twórcze rozwiązanie tematu przejścia podziemnego w centrum miasta. Połączenie dwóch społeczności akademickich uzyskano przy pomocy umiarkowanych środków, stwarzających klimat współgrający z głównym pomysłem. Jury zauważyło jednak niekonsekwencję w przeplanowaniu idei i niedostateczne wyjaśnienie rozwiązań w odniesieniu do realnej sytuacji.

Kamil Szołtysek, student IV roku Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, za projekt, w którym wykorzystał ukształtowanie terenów miejskich jako środowiska stymulującego do ruchu służącego zdrowiu. Koncepcja osobistego urządzenia mierzącego poziom aktywności właściciela nie ingeruje w przestrzeń publiczną. Jest interesującym pomysłem na produkt rynkowy. Relacja urządzenia do miasta jest obojętna.

Ponadto jury wyznaczyło pięć prac, jako honorowe wzmianki. Zostały przyznane projektom, w których jury zauważyło elementy rozwiązań stanowiące interesującą propozycję z uwagi na interpretację idei konkursu. Elementy, które wyróżniają się sposobem jej przekazania nie dostarczają jednak całościowej odpowiedzi.

Honorowe wzmianki przyznano:

  • laureatom I nagrody Katarzynie Furgalińskiej i Michałowi Lisińskiemu za ich drugą pracę zgłoszoną na konkurs,
  • Markowi Brzozowskiemu, studentowi I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  • Agnieszce Koniak, studentce I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  • Krzysztofowi Stefaniakowi, studentowi I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  • Tomaszowi Waszczukowi i Tomaszowi Zatorskiemu, studentom I roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Tradycyjnie po zakończeniu Konkursu Studenckiego będzie czynna wystawa projektów, która cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a przede wszystkim samych studentów przyjeżdżających ze wszystkich uczelni, aby obejrzeć prace swoich konkurentów. Wystawa pokonkursowa będzie czynna do 27 kwietnia w godzinach 10.00-18.00 w Pawilonie Wystawowym SARP.