Strona główna Portalu >>> newsy >>> NAGRODY
50-lecie nagród ministrów ds. budownictwa

"Półwiecze nagród przyznawanych przez kolejnych ministrów upoważnia, aby mówić o szczególnej misji konkursu w społeczeństwie. O prestiżu jakim cieszy się on wśród osób naukowo związanych z budownictwem, świadczy wysoki poziom prac konkursowych zrealizowanych w ciągu 50 lat. Mają one istotne znaczenie dla kreowania wizerunku polskiego budownictwa w świecie dzięki nowym wartościom, które podnoszą jakość przestrzeni publicznej" - powiedział Minister Jerzy Polaczek otwierając uroczystość wręczenia dorocznych nagród Ministra Transportu i Budownictwa.

 
autor: kz
|
06-12-05
|
źródło: Ministerstwo Transportu i budownictwa

www.mtib.gov.pl

Pełna lista nagrodzonych (77kb pdf Acrobat Reader)

Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia nagród ministrów ds. budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki, geodezji i kartografii odbyła się 28 listopada br. w siedzibie NOT, w Warszawie.

Nagrody 50. edycji wręczyli laureatom Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń oraz Przewodniczący Komisji Nagród Prof. Adam Zbigniew Pawłowski.

Minister gratulując tegorocznym laureatom nawiązał do bogatej historii konkursu, a także scharakteryzował przemiany w polskim budownictwie widoczne w nagrodzonych pracach. "W ostatnich latach nagradzane są osiągnięcia oryginalne, odkrywcze, charakteryzujące się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi, światowymi standardami architektury, wykorzystywaniem najnowszych technologii. Projekty architektoniczne twórczo rozwiązują problemy funkcji, formy i techniki, łączą z powodzeniem uwarunkowania historyczne, ekologiczne, urbanistyczne i techniczne - powiedział Minister.

Minister zapewnił architektów i budowlane środowisko naukowe, że resort dołoży wszelkich starań, aby dobrze promować polskie projekty architektonicze zarówno w kraju jak i zagranicą.

"Z satysfakcją należy stwierdzić, że pomimo przeszkód w latach powojennych, inwencja naszych inżynierów przyniosła owoce w postaci dzieł oraz obiektów, które przetrwały próbę czasu. Ten twórczy duch środowiska budowlanego pozwala z optymizmem patrzeć również w przyszłość na następne półwiecze Konkursu" - podkreślił Minister Jerzy Polaczek.

W uroczystości jubileuszowej wzięli także udział: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Marek Naglewski, byli ministrowie budownictwa, przedstawiciele środowiska budowlanego, prezesi izb samorządu budowlanego oraz profesorowie wyższych uczelni.