Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYJAZDY
Letnie warsztaty Wędrownych Architektów - Łącko 2005

        Poniżej prezentujemy zaproszenie na Letnie Warsztaty Wędrownych Architektów, które odbedą się w Łącku w dniach 17-24 lipca 2005 roku.

 
autor: Cezary Czemplik
|
21-06-05
|
źródło: OSSA, autor

Plakat (wersja duża na dole artykułu)

Letnie warsztaty Wędrownych Architektów - Łącko 2005
Architektura regionu-dziedzictwo, współczesność, energooszczędność

Czas: 17-24 lipca 2005
Miejsce: Łącko nad j. Wicko, woj. Zachodniopomorskie
Cena: 380 zł/osoba

www.wedrowniarchitekci.republika.pl

Zapraszamy studentów z całej Polski, ze wszystkich wydziałów wszystkich uczelni.

nie trać czasu i wypełnij formularz zgłoszeniowy - znajdziesz w nim także szczegółowe informacje o warsztatach.

Letnie warsztaty Wędrownych Architektów - Łącko 2005 - Architektura regionu-dziedzictwo, współczesność, energooszczędność " mają na celu wcielenie w życie idei zrównoważonego rozwoju, zasad ekologii oraz poszanowania tradycji i ducha miejsca. Upowszechnienie wiedzy o lokalnym i regionalnym dziedzictwie kultury materialnej i niematerialnej (architektura, krajobraz, rękodzieło, muzyka, sztuki plastyczne).

Pomyślane są one jako tematyczna całość składająca się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wszystkie działania obejmują wieś Łącko, malowniczą krainę leżącą w Nadmorskim Obszarze Krajobrazu Chronionego.

Część teoretyczną tworzą wykłady prowadzone przez specjalistów z wybranych dziedzin - architektów, konserwatorów zabytków, historyków sztuki, socjologów, przyrodników - którym bliskie są takie kwestie jak odnowa wsi, zagadnienia przyrodnicze, zastosowanie energii odnawialnych i tradycyjne metody budowania w Polsce oraz innych rejonach świata.

Część wykładów ma stanowić wprowadzenie do części warsztatowej - poruszone tu będą kwestie związane ze specyfiką budowania według tradycyjnych metod charakterystycznych dla naszej strefy klimatycznej. Omówiona zostanie technologia budowy budynków w konstrukcji szachulcowej: dobór drewna, rodzaje wypełnień, metody wypełniania pól, produkcja bloczków z gliny oraz metody bielenia ścian. Tematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianego pojęcia ekologii, ekobudownictwa, energooszczędności, wpływu zasad zrównoważonego rozwoju na rozwiązania przestrzenne i techniczne w budownictwie. Celem spotkań będzie uświadomienie przyszłych twórców architektury, iż zrównoważony rozwój kładzie nacisk na dziedzictwo budowlane i naturalne oraz bogactwo ludzkości, kultury i gospodarki danej lokalnej społeczności.

Część warsztatowa stanowi kontynuację łąckiej szkoły budowania i programu "Zobaczyć Łącko". Obejmuje ona działania odnoszące się do tematyki wykładowej. Na zasadzie dobrowolnego wyboru uczestnicy będą mogli wziąć udziału w zajęciach praktycznych prowadzonych przez organizatorów i osoby zaproszone, zawodowo zajmujące się ekobudownictwem.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zaznajomić się z zabytkową materią budowlaną i jednocześnie - poprzez własny wkład pracy, polegający na uzupełnianiu tejże zabytkowej tkanki - na ochronę starej zabudowy, a w szerszym kontekście ochronę krajobrazu zabytkowej wsi.

W tym roku warsztaty budowlane uzupełnione będą o warsztaty ciesielstwa , podczas których uczestnicy będą poznawać konstrukcje drewniane, rodzaje połączeń, tradycyjne formy w polskim budownictwie regionalnym.

Warsztaty strzechy stworzą możliwość poznania materiału, układania i wymiany strzechy w oryginalnej chacie.

Warsztaty gliny polegać będą na uzupełnianiu starej substancji budowlanej - możliwe będzie wypełnianie pół glinianych w oryginalnej chacie szachulcowej. Podczas tej części warsztatów będzie okazja do obserwacji i porównania rozmaitych metod wypełniania. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wytworzenia swojej własnej cegły. Warsztaty wzbogacone będą o pracownię garncarstwa, okazja do stworzenia własnych naczyń glinianych.

Podczas warsztatów poszukiwać będziemy chętnych do stworzenia tradycyjnego, glinianego pieca do wypieku chleba.

Dodatkową atrakcję stanowić będą zajęcia z tworzenia tkanin oraz batiku. Z naturalnych materiałów poddanych różnorodnej obróbce tworzone będą oryginalne tkaniny.

Warsztaty wikliny nie ograniczą się tylko do plecenia tradycyjnych wiklinowych koszy. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać zastosowanie tego materiału w budownictwie.

Uczestnicy warsztatów mogą zajmować się też fotografowaniem imprezy i pomóc w stworzeniu materiału zdjęciowego, który posłuży zarówno jako materiał dydaktyczny dla kolejnych warsztatów jak i do kolejnego podręcznika na temat tradycyjnego budownictwa ekologicznego.

Całość ma zamknąć ekspozycja fotograficzna obrazująca działania warsztatowe, a punktem kulminacyjnym będzie festyn pełen tradycyjnych zabaw i plenerowych imprez, w którym będą brać udział uczestnicy warsztatów, mieszkańcy Łącka i okolicznych miejscowości, turyści. Uczestnicy na swoim stoisku będą prezentować dorobek warsztatów.

Współpraca:


Dziękujemy Fundacji Twórców Architektury za pomoc w przygotowaniu warsztatów.