Strona główna Portalu >>> newsy >>> KURS
Kurs Instytutu Projektowania Urbanistycznego Techniki komputerowe w projektowaniu - Podstawy

IPU WA PK ogłasza nabór na: Kurs Instytutu Projektowania Urbanistycznego Techniki komputerowe w projektowaniu - Podstawy

 
autor:
Piotr Celewicz
|
29-09-05
|
źródło: IPU WA PK

Program:

Na podstawie praktycznych ćwiczeń przygotuje się uczestników do kreślenia projektów architektonicznych oraz budowlanych projektów technicznych w programie AutoCAD. Doświadczenie zdobyte podczas zajęć stanowi konieczną bazę dla dalszego rozwijania umiejętności posługiwania się programami komputerowymi. Opanowanie podstaw jest niezbędne zarówno do wkroczenia w świat trójwymiarowego modelowania podczas kolejnego stopnia kursu, jak i do podjęcia samodzielnego odkrywania możliwości dostępnych na rynku programów.

Kurs ma na celu przede wszystkim przygotowanie studentów do pracy w ramach przedmiotów projektowych na studiach na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Prowadzący kurs - doświadczeni pracownicy Instytutu Projektowania Urbanistycznego - przekazywać będą wiedzę zdobytą podczas praktyki dydaktycznej i zawodowej pod kątem pracy z projektem architektoniczno-urbanistycznym, potrzeb i wymagań stawianych studentom w czasie zajęć.

Cena: 550 zł dla studentów i uczniów
650 zł dla pozostałych uczestników

Dodatkowych informacji udziela sekretariat.