Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONFERENCJA
Architektura i urbanistyka w Polsce po 1990 roku - Kraków w kontekście europejskim

        'Architektura i urbanistyka w Polsce po 1990 roku, Kraków w kontekście europejskim 26-28.5.2005' - to konferencja, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Krakowie. Poniżej prezentujemy informację na temat tej konferencji.

 
autor: DK
|
20-05-05
|
źródło: Goethe Institut

program w języku polskim i niemieckim w pliku .doc

program / ulotka w języku polskim i niemieckim w pliku .pdf

Architektur und Stadtplanung in Polen nach 1990
Krakau im europäischen Kontext 26.-28.5.2005

Architektura i urbanistyka w Polsce po 1990 roku
Kraków w kontekście europejskim 26.-28.5.2005


Saksońska Akademia Sztuki
Wydawnictwo RAM Kraków "Architektura i Biznes"
Goethe-Institut Kraków
Konsulat Generalny Niemieckiej Republiki Federalnej w Krakowie
Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego


Czwartek, 26.5.2005

Popołudnie Przyjazd uczestników


17.00 Goethe-Institut Krakau, Rynek Glówny 20
Zwiedzanie Starego Miasta
Oprowadzanie:
Dr. Marta Urbanska, Politechnika Krakowska

Piątek, 27.5.2005

9. 30 Goethe-Institut Krakau, Rynek Glówny 20
Eröffnung

Dr. Stephan Wackwitz, dyrektor Goethe-Institut
Dr. Janusz Sepioł,Marszałk Województwa Małopolskiego (wystosowano zapytanie)
Prof. Dr. Kazimierz Bujakowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. architektury i urbanistyki
Prof. Carlo Weber, Sekretarz Sekcji Sztuki Budowlanej Saksońskiej Akademii Sztuki

10.00 Wprowadzenie: Architektura i urbanistyka
Problemy, tendencje, perspektywy po 1990 roku
Wykłady i dyskusja
Prowadzenie: Prof. Thomas Sieverts, Bonn

Architektura i urbanistyka w Polsce po 1990 roku.
Tendencje, nurty, zjawiska architektury.
Prof. Dr. Lech Klosiewicz, Politechnika Warschau

Architektura i urbanistyka w Polsce po 1990 roku z punktu widzenia architektów. Doświadczenia praktyczne.
Dr. Romuald Loegler, Kraków
Prof. Dr. Krzysztof Ingarden, Krakowska Szkoła Wyższa
Dr Marta Urbańska, Politechnika Krakowska

12.00 Obiad w Goethe-Institut

13.00 Wycieczka: nowe budownictwo w Krakowie
Budownictwo użyteczności publicznej, biurowe, mieszkaniowe
Oprowadzanie: Sylwia Ratajczyk, Architektura i Biznes

17.00 Goethe-Institut Krakau, Rynek Glówny 20
Prowadzący: Prof. Dr.-Ing. Werner Durth, TU Darmstadt

Struktura funkcjonalna miast w Polsce. Ich rozwój od 1990 roku przykladzie
Krakowa
wykłady i dyskusja
Prowadzenie: Prof. D. Werner Durth, TU Darmstadt

Prof. Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta
Krakowa
Prof. dr Zygmunt Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miasta w Krakowie
Prof. dr Zbigniew K. Zuziak, były Zastępca Prezydenta Miasta ds. architektury i urbanistyki
Piotr Lewicki, Biuro Projektów Lewicki & Latak Kraków

Struktura funkcjonalna miast we wschodnich Niemczech od 1990 roku na przykładzie Lipska
Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Doradca ds. Urbanistyki i Budownictwa Miasta Lipsk

Dyskusja

ca. ok 20.30 Konsulat Generalny Niemieckiej
Republiki Federalnej, ul. Stolarska 7
Przyjęcie Wydane przez Konsula Generalnego Niemieckiej Republiki Federalnej


Sobota, 28.5.2005

9.00
wycieczka do Nowej Huty / "Obiekt strategiczny wschodniego Krakowa"

Postępowanie wobec budownictwa mieszkalnego lat 50-tych do 80-tych, zagęszczanie, nowe budownictwo biur i kościołów, procesy urbanizacyjne i suburbanizacyjne
Oprowadzanie:
Dr. Marciej Miezian, Nowa Huta Muzeum

15.00 Goethe-Institut Krakau, Rynek Glowny 20

Przebudowa miasta: postępowanie z zasobami, perspektywy
Prowadzenie: Dr. Marta Urbanska, Politechnika Krakowska

Przebudowa Krakowa: Aktualna sytuacja w Nowej Hucie, perspektywy "Strategicznego wschodniego rejonu Krakowa", stosunki nowe - stare miasto

Prof. Stanisław Juchnowicz (wystosowano zapytanie)
Dr. Marciej Miezian. Nowa Huta

Stare Miasto w Krakowie: aktualna sytuacja, problemy i perspektywy odnowy i zachowania, nowe budownictwo wśród starego

Prof. Dr. Andrzej Kadłuczka, Dyrektor Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej
Prof. Dr. Dariusz Kozłowski, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej


18.00
Zakończenie: respektować historię - żyć nowocześnie
Wypowiedzi i dyskusja
Prowadzenie: Prof. Thomas Sieverts, Bonn

Prof. Mag. Arch. DDr. h.c. Anton Schweighofer, Wiedeń
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, Bratysława
Prof. Dr. Vladimír Šlapeta, Praga
Prof. Dr.-Ing. Werner Durth, Techniczna Szkoła Wyższa
Darmstadt
Dr. Marta Urbanska, Politechnika Krakowska


ca. ok 20.30 Przyjęcie
Wydane przez dr Janusza Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego
(wystosowano zapytanie)