Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYDARZENIA
"Kierunki / Directions" - echa wystawy 3_2_1

W ramach 3 Małopolskich Dni Architekta, w Centrum sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" zaprezentowano publikację, będącą zapisem wystąpień seminaryjnych z wystawy 3_2_1 Nowa Architektura w Japonii i Polsce, z listopada 2004 roku.

 
autor: Dominika Ropek
|
29-10-05
|
źródło: własne

O okolicznościach powstania ksiązki opowiadali jej współautorzy a także koordynatorzy całego przedsięwzięcia, jakim była wystawa 3_2_1 - architekci: Krzysztof Ingarden i
Marta A. Urbańska oraz redaktor naczelna miesięcznika "Architektura Murator" Ewa Porębska. Przy publikacji współpracowała także Magdalena Poprawska, zabrakło natomiast Andrzeja Wajdy - jednego z pomysłodawców wystawy.
Prezentowana książka jest konsekwencją przedsięwzięcia 3_2_1, spotkanie zdominowane zatem zostało refleksjami nad sukcesem wystawy, którą obecnie zobaczyć można w Rzymie (gdzie dołączono do niej część osiągnięć współczesnej architektury włoskiej) a wkrótce też w Mediolanie, Wiedniu i Pradze. Na wystawie przedstawiono projekty wybitnych, polskich twórców oraz architektów japońskich. Jej celem było rozpowszechnienie architektury polskiej, o której wiadomo niewiele, w przeciwieństwie do realizacji japońskich, włoskich czy holenderskich - nasza wystawa to pierwszy krok w tym kierunku - powiedział Krzysztof Ingarden. Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Borysław Czarakcziew przypomniał, że pokaz 3_2_1 - jest odpowiedzią na brak rzeczowej krytyki architektury ze strony architektów. Architekturę oceniają dziennikarze i społeczeństwo, dzięki konkursom np. "Archi - Szopa", ale ze strony środowiska najbardziej zainteresowanego krytyki brak.
Wydaje się, że cel został osiągnięty, gdyż popularność przedsięwzięcia spowodowała znaczny wzrost zainteresowania twórczością architektoniczna w naszym kraju - powstało wiele stron internetowych, poświęconych tej wystawie, m.in. Chinach, Korei czy Japonii.
W trakcie spotkania dyskutowano również nad dzisiejszą sytuacją młodych architektów w Polsce oraz o ich sposobach radzenia sobie na rynku - zdobywanie zleceń polega na umiejętności ekonomicznego znalezienia się w sytuacji rynkowej, w naszym biurze działa cały pion marketingowy, którego działanie zaczyna się od lokalizacji działek a kończy na ekonomicznej analizie każdego przedsięwzięcia - mówiła Agnieszka Szultk z nsMoonStudio - pracowni, w której powstała oprawa graficzna wystawy. Właśnie dzięki możliwości zaprezentowania swoich prac i wzięcia udziału w seminarium 3_2_1, wielu biurom architektonicznym otwarte zostały nowe perspektywy.
Opracowanie "Kierunki / Directions" to kompendium zawierające rozważania na temat miejsca i warunków działania dla twórców oraz sposobów realizacji celów. To także sugestywny przekaz idei ujętej w bezpośredni system wartości, który dowodzi, że nie zawsze musi ulegać kompromisom.

Dominika Ropek

fot. Kazimierz Kwasek