Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONFERENCJA
Definiowanie przestrzeni architektonicznej - konferencja 2005

W dniach 18-19 listopada 2005 w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ CO TO JEST ARCHITEKTURA?
Redaktor Portalu W-A.pl Dominika Ropek przekaże nam relację z tego wydarzenia. Tymczasem przedstawiamy słowo wstępne i opis oraz warunki uczestnictwa w tegorocznej edycji konferencji.

 
autor: KK
|
03-11-05
|
źródło: IPA WAPK

Temat piątej Międzynarodowej Konferencji Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury PK brzmi zasadniczo: Co to jest architektura?
Należy przypomnieć jak do postawienia tego pytania doszło. Rok 2001 przyniósł pierwsze spotkanie: Definiowanie przestrzeni architektonicznej, kiedy to szeroko poruszano zagadnienia dotyczące twórczości, w ramach tematów: idee, motywacje, preteksty architektoniczne, - architektura wobec sztuki mistrzów, - dylematy idei i materii architektury, - piękno i użyteczność, estetyka
i etyka..., odnoszono się do: tendencji minimalistycznych i sztuki wyrazistej, i kontekstu architektonicznego. Kolejne spotkania przyjęły Definiowanie przestrzeni architektonicznej jako nadrzędny temat. W 2002 roku rozmowy rzuciły światło na zagadnienie - Teorii i praktyki architektonicznej. W roku 2003 zastanawiano się: Czy każda rzecz zbudowana jest architekturą? Czy architektura musi być sztuką? Czy poza obszarem sztuki jest miejsce dla architektury? Czy architektura musi być trwała, użyteczna i piękna? Co jest poza granicami architektury? Stąd rozmowa na temat Granic architektury. Naturalnym następstwem dyskusji o przestrzeni architektonicznej była rozmowa, w roku ubiegłym, o Architekturze jako sztuce - kiedy poruszano tematy: forma i użyteczność architektury, i rzeczywistość i fikcja architektury.
Dziś chcielibyśmy postawić pytanie - Co to jest architektura? Kwestia nie wydaje się prosta; jest wiele definicji architektury i wiele z nich budzi wątpliwości. A jeśli są tacy, którzy wiedzą Co to jest architektura? - wtedy podzielą się wiedzą z innymi. Wszak Benedykt Chmielowski swoją encyklopedię poświęcił zarówno "Mądrym dla memoryału" jak i "Melancholikom dla rozrywki".

Maria Misiągiewicz

Temat do rozmowy - Co to jest architektura?

1.W zbiorze encyklopedycznym Benedykta Chmielowskiego (z początku XVIII w.) Nowe Ateny albo akademia wszelkiey scyencyi pełna jest hasło: Koń jaki jest, każdy widzi. Nie ma tam hasła architektura. Gdyby było, zapewne by brzmiało podobnie: Architektura jaka jest, każdy widzi.
2."Każdy widzi jaka jest" architektura, ale przekonanie o tym innych nastręcza trudności.
3.Najbardziej powszechna definicja architektury zawierająca pełne pychy przekonanie, ogłasza że: architektura to jest kształtowanie przestrzeni, stawiając kształtującego przestrzeń na równi z demiurgiem.
4.Agnostyczna definicja Le Corbusiera: architektura to jest gra brył w świetle - odcina się od jakiejkolwiek mistyki kierując uwagę na rzecz, a nie na twórcę.
5.Znacznie wcześniejsze oświadczenie Johna Ruskina: "Architektura to jest to, co nieużyteczne" może razić ucho nie tylko funkcjonalisty, ale nie jest sprzeczne ze stanowiskiem Corbusiera, który tworzył wyłącznie rzeczy użyteczne.
6.Najprościej byłoby poszukać definicji architektury w stosownej księdze w borghesowskiej Bibliotece, gdzie są wszystkie księgi już napisane i jeszcze nie napisane. Lecz może się okazać, że nie istnieje tylko jedna jedynie słuszna definicja architektury.
7.Większość architektów zamiast poszukiwań właściwej formy definicji architektury zajmuje się poszukiwaniem właściwej formy architektury.
8.Może więc pytanie Co to jest architektura? - to tylko temat do rozmowy.

Dariusz Kozłowski

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INSTYTUTU PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
Kraków 18-19 listopada 2005
DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
CO TO JEST ARCHITEKTURA?


Informacje organizacyjne
Konferencja odbędzie się w Krakowie - Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24,
w dniach 18-19 listopada 2005 (piątek-sobota):
- Podstawą obrad będzie otwarta dyskusja prowadzona przez moderatorów podczas
zaplanowanych sesji.
- Dyskusję poprzedzają referaty wprowadzające wcześniej zgłoszone i zatwierdzone przez organizatorów.
- Przed konferencją wszyscy uczestnicy otrzymują wydawnictwo konferencyjne.

Warunki udziału w konferencji:
- 15 lipca 2005 r. (piątek) nieprzekraczalny termin nadesłania Karty Zgłoszenia Uczestnictwa na adres biura konferencji - fax, lub e-mail.
- 30 września 2005 r. (piątek) nieprzekraczalny termin nadesłania kompletnego tekstu
artykułu oraz jego streszczenia w języku angielskim na adres biura konferencji
(e-mail z załącznikiem lub poczta tradycyjna - dyskietka lub płyta CD).
- Niedotrzymanie w.w. terminu uniemożliwi dokonanie recenzji artykułu, a w konse-
kwencji wykluczy jego umieszczenie w wydawnictwie.

Warunki publikacji artykułu:
1. Zgodność z zaproponowanymi założeniami merytorycznymi.
2. Zgodność z wzorem zapisu artykułu:
- tekst w formacie MS WORD, txt ARIAL 10 kpt. - max. 2000 słów.
- ilustracje czarno-białe (256 odcieni szarości, gray scale, 300 dpi. tiff, lub ilustracje linearne 600 dpi. tiff.) - zestawione wg. załączonego schematu - jeden format
17 x 17 cm, w oddzielnym zbiorze.
3. Tytuł artykułu i jego streszczenie w języku angielskim - max. 60 słów.
4. Pozytywna opinia recenzentów.
Planowane koszty wydawnictwa konferencyjnego nie pozwalają przyjąć do druku
materiałów przekraczających w.w. ograniczenia objętości tekstu i ilości ilustracji.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (ok. 95 euro) i obejmuje:
- Uczestnictwo w konferencji.
- Recenzję oraz publikację artykułu w wydawnictwie konferencyjnym. Nieprzekraczalny
termin przesłania faksem dowodu wpłaty - 14 października (piątek) 2005. Brak
wpłaty wyklucza artykuł z druku.
- Posiłki w trakcie trwania konferencji (lunche, obiady).
- Rezerwację hotelu (jeżeli uczestnik zaznaczy to w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa).
- Rezerwacja hotelu dokonywana będzie wyłącznie za pośrednictwem biura konferencji.
Opłata nie obejmuje:
- Kosztów noclegów i podróży.

Opłatę konferencyjną prosimy kierować na konto:
- 84106000760000320000467994 BPH PBK S.A. O/Kraków - Konferencja 2005 IPA WA PK Definiowanie przestrzeni architektonicznej - Co to jest architektura?

Biuro Konferencji: informacje, zgłoszenia, nadsyłanie materiałów
- Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika
Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
- Tel. / Fax (0 48) (12 ) 423 35 11, (0 48) (12) 628 20 21
E-mail: konf-def@pk.edu.pl
- Karta zgłoszenia: DOC, RTF
- Układ stron