Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYDARZENIE
Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej 17-22 września

        Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane co roku w wybranych miejscowościach i obiektach historycznych Europy. Służą one upowszechnieniu wiedzy na temat dziedzictwa państw europejskich oraz uwrażliwieniu społeczności lokalnych na potrzebę jego ochrony. Odbywają się z inicjatywy Unii Europejskiej i pod patronatem Rady Europy. W Polsce EDD są organizowane z ramienia Ministerstwa Kultury przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (na stronach internetowych KOBIDZ są umieszczone wszelkie informacje na temat obchodów EDD). Patronat honorowy nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce objął Minister Kultury RP Waldemar Dąbrowski.

 
autor: Magdalena Prosinska
|
12-08-05
|
źródło: autor

Przydatne linki (W-A.pl):

Warsztaty konserwatorskie 19-22 września PROGRAM (plik .pdf Acrobat Reader)

Warsztaty konserwatorskie 19-22 września PROGRAM (plik .doc)

Otwarte ogrody 17-18 września PROGRAM (plik .pdf Acrobat Reader)

Otwarte ogrody 17-18 września PROGRAM (plik .doc)

Warsztaty Konserwatorskie w Podkowie Leśnej
19-22 września

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa organizujemy warsztaty konserwatorskie z udziałem mieszkańców, studentów i władz miasta. Towarzyszą im wykłady wygłoszone przez najznakomitszych specjalistów, dotyczące koncepcji miasta-ogrodu i idei zrównoważonego rozwoju małego miasteczka o walorach zabytkowych.

Tematy warsztatów:

"Przeszłość i przyszłość parku miejskiego w Podkowie Leśnej"
Prowadząca: Katrin Schulze, Berlin, architekt zabytkowego krajobrazu, specjalistka od rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych, założycielka specjalistycznej szkoły w Parku Mużakowskim na granicy polsko-niemieckiej, dla ogrodników pracujących w zabytkowych parkach. Jest pracownikiem Instytytu Nowej Kultury Industrialnej w Horst na granicy polsko-niemieckiej (Institut für Neue Industriekultur, Horst). Od lat współpracuje przy polsko-niemieckich projektach rewaloryzacji zabytkowych parków.

Celem warsztatu jest wstępne rozeznanie problemów założenia parkowego i wstępne wytyczne do przyszłego projektu rewaloryzacji parku. Wynikiem warsztatu ma być konkretny dokument, który będzie podstawą do dalszych działań w przyszłych latach.


"Przeszłość i przyszłość zabytkowego pensjonatu w Podkowie Leśnej"

Prowadząca: Misia Leonard, konserwator architektury, Nowy Jork,vpracuje na Uniwersytecie w Nowym Jorku (School of Architecture, City College of New York (CCNY), tworzy autorski program edukacyjny na rzecz ochrony dziedzictwa w Nowym Jorku.

Warsztaty prowadzone w willi podkowiańskiej, nadającej się do generalnego remontu, mają na celu opracowanie strategii konserwacji tego domu, a na tej podstawie, opracowanie strategii ogólnej dla innych zabytkowych obiektów w Podkowie. Dyskutowane będzie problematyka kolejnych stadiów projektu rewaloryzacyjnego - dokumentacji, inwentaryzacji i konserwacji zabytkowego obiektu, jak współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin - konserwatorem architektury i zieleni, architektem, historykiem sztuki i przede wszystkim z całym szeregiem specjalistów-rzemieślników. Wynikiem warsztatów będzie broszura informacyjna, przydatny dokument dla Urzędu i właścicieli zabytkowych willi w Podkowie.

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników urzędów miast, specjalistów i studentów: architekci, historycy sztuki, etnografowie, prawnicy zajmujący się ochroną zabytków.

"Miejski System Informacji"
Prowadzący: prof. Jerzy Porębski, dr. Grzegorz Niwiński, Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP, Warszawa
Celem warszatu jest przeprowadzenie pogłębionej dyskusji nad wytycznymi do projektu miejskiego systemu informacji, w skład którego wchodzą elementy takie jak oznakowanie ulic, szyldy z reklamami mała architektura miejska itp. Wnioski z debaty posłużą w opracowaniu wytycznych przetargowych do przyszłego projektu.

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników urzędów miast, specjalistów i studentów: architekci, historycy sztuki, historycy, etnografowie, prawnicy, pracownicy władz samorządowych, urbanisci, konsrwator.


Otwarte Ogrody
17-18 września 2005

Warsztaty poprzedzone będą serią imprez plenerowych w prywatnych ogrodach i publicznych parkach Podkowy Leśnej.

O charakterze Podkowy Leśnej decyduje zarówno koncepcja urbanistyczna miasta ogrodu, która legła u jego założenia, jak i tradycje literacko - artystyczne kultywowane przez Podkowian. Oba elementy znalazły odzwierciedlenie w programie obchodów. W Podkowie znajduje się ponad 150 obiektów o szczególnej wartości architektonicznej, znajdujących się pod ochroną konserwatorską. Europejskie Dni Dziedzictwa mogą stać się inspiracją dla mieszkańców do pogłębionej refleksji w jaki sposób chronić dziedzictwo oraz kultywować istniejące tradycje aby stały się one impulsem dla rozwoju historycznej miejscowości. Goście z zewnątrz będą mieli sposobność zapoznania się z ofertą turystyczną miejscowości i artystyczną twórców, fundacji i stowarzyszeń dziąłających na terenie Podkowy. Celem projektu jest integracja mieszkańców Podkowy Leśnej, budowanie tożsamości lokalnej oraz kształtowanie wizerunku Podkowy Leśnej. Europejskie Dni Dziedzictwa mogą stać się okazją do zapoczątkowania konsultacji społecznej na temat rewitalizacji miejscowości.

Obchody w Podkowie Leśnej odbędą się pod hasłem "Otwartych Ogrodów" r. Mamy nadzieję, że podczas EDD Podkowianie zdecydują się otworzyć swoje najpiękniejsze ogrody dla sąsiadów i osób, które przyjadą spoza Podkowy. W dniach 17-18 września w ogrodach podkowiańskich odbędą się liczne imprezy o charakterze artystycznym, kulturalnym i sportowym. W organizacji tego wydarzenia współpracujemy z przedstawicielami pozarządowych organizacji podkowiańskich i licznymi mieszkańcami Podkowy.

Pomysł Dnia Otwartych Ogrodów po raz pierwszy pojawił się w Anglii w 1927 roku. Królowa Aleksandra ufundowała wówczas National Gardens Scheme Charitable Trust (na ich stronie www znajdują się informacje). Celem było otwarcie atrakcyjnych ogrodów w wyjątkowe dni dla szerszej publiczności, a pieniądze za wstęp poświęcić na pomoc chorym i potrzebującym. Dziś tylko w samej Anglii i Walii bierze udział w tym programie ponad 4000 ogrodów i przyciąga ponad 2 miliony odwiedzających. Idea która tak dobrze przystosowała sie w warunkach angielskich, została zainicjowana również w innych krajach takich jak Australia, USA, Holandia, Belgia czy Niemcy. Pomysł otwarych ogrodów czerpie również z idei Otwartych Pracowni w Paryżu czy Nocy Otwartych Muzeów w Berlinie.

Magdalena Prosińska, mprosinska@hotmail.com
Łukasz Willmann, elwilman@yahoo.fr
koordynatorzy projektu z ramienia Burmistrza Podkowy Leśnej