Strona główna Portalu >>> newsy >>> AUTODESK
Autodesk Green Index: Do 2010 roku architekci o 100 procent częściej korzystać będą z ekologicznego projektowania

Respondenci oceniają, iż wykorzystanie technik ekologicznego projektowania przez architektów wzrosło o 50 procent od roku 2000 i zwiększy się o dalsze 100 procent w ciągu najbliższych pięciu lat.

 
autor:
Dorota Sapija
|
08-12-05
|
źródło: własne

Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) ogłosił wyniki pierwszej edycji studium "Autodesk Green Index", przeprowadzanej raz w roku ankiety nt. stosowania przez architektów elementów i praktyk ekologicznego projektowania (green design). Badanie wykazało, że zwiększa się stopień wprowadzania elementów ekologicznej architektury, a zwłaszcza zastosowania wysoko wydajnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Coraz powszechniejsze jest również wykorzystanie oprogramowania projektowego, które pozwala przewidzieć i oszacować koszty działania HVAC, zaplanować oświetlenie słoneczne oraz zbiorniki retencyjne na zapasy wody deszczowej. Projekt objął aktywnych zawodowo architektów i dotyczył posługiwania się przez nich szesnastoma praktykami i elementami ekologicznego projektowania w okresie pięciu lat oraz 12 miesięcy poprzedzających badanie, oraz przewidywanego wykorzystania tych praktyk w nadchodzących pięciu latach.

"W najbliższej przyszłości dostrzeżemy wśród architektów ogromny wzrost wykorzystania strategii ekologicznego projektowania przy planowaniu budynków" - powiedział Phil Bernstein, FAIA, LEED AP, wiceprezes Autodesk Building Solutions Division. - "Architekci i projektanci będą musieli posiadać coraz większą wiedzę nt. badań materiałów czy alternatywnych sposobów korzystania z energii, jak również znać narzędzia oprogramowania projektowego, które uwzględnia te nowe praktyki projektowania ekologicznego w modelach informacji o budynkach (ang. building information models) (BIM)."

Wysokowydajne systemy HVAC to obecnie najczęstszy element ekologicznego projektowania - przeszło 50 procent ankietowanych architektów zastosowała ten element w ponad połowie swoich projektów w ostatnim roku. 67 procent uczestników sondażu zastosowało oprogramowanie projektowe, by zoptymalizować oświetlenie słoneczne, zaś 64 procent - wprowadziło do projektu zbiorniki retencyjne. W tym samym okresie ponad połowa pytanych architektów wykorzystała oprogramowanie projektowe do oszacowania kosztów funkcjonowania HVAC, zaś jedna trzecia z nich korzystała z tego oprogramowania przy ponad połowie swoich projektów. Wśród innych elementów i praktyk istotnych dla ekologicznych budynków wymieniano też: urządzenia monitorujące oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie; ocenę materiałów budowlanych pod kątem najlepszego wykorzystania energii i najmniejszego wpływu na środowisko naturalne; użycie oprogramowania projektowego do modeli energetycznych/analiz wyjściowych; użycie odzyskanych, odnowionych i wtórnych materiałow budowlanych; optymalizację oświetlenia słonecznego wnętrz, a nadto oszacowanie trwałości materiałów budowlanych i ich oddziaływania na środowisko naturalne. Ankieta obejmowała wykorzystywanie 16 praktyk w oparciu o standardy LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), opracowane przez amerykański Green Building Council.

Energia odnawialna, zielone dachy oraz wykorzystanie oprogramowania projektowego wyraźnie zyskają na popularności
W najbliższych pięciu latach spodziewany jest znaczący wzrost wykorzystania niektórych - dziś jeszcze rzadko występujących - praktyk, takich jak zielone dachy (o ponad 200 procent) czy instalowane w budynkach systemy energii odnawialnej (o 167 procent). Ankietowani architekci zamierzają w ciągu pięciu lat wyraźnie zwiększyć wykorzystanie oprogramowania projektowego, aby:

  • Określić ilości materiału oraz opracować harmonogramy tak, by zapobiec marnotrawstwu podczas budowy (wzrost o 150 procent)
  • Przewidzieć i oszacować oświetlenie słoneczne (wzrost o 150 procent)
  • Przewidzieć i oszacować ogrzewanie słoneczne (wzrost o 125 procent)
  • Ocenić i sprawdzić alternatywne materiały budowlane w celu optymalizacji wykorzystania energii i wpływu na środowisko naturalne (wzrost o 100 procent)
  • Opracować modele energetyczne/analizy wyjściowe (wzrost o 90 procent).

Wysokie koszty I edukacja klientów istotne dla rozwoju ekologicznego projektowania
Dla 52 procent badanych architektów największą przeszkodą w szerszym stosowaniu praktyk i procesów ekologicznego projektowania są związane z nimi koszty, natomiast dla jednej trzeciej respondentów - niewystarczająca wiedza ekologiczna klientów. Stąd płynie wniosek, iż - by zwiększyć stosowanie ekologicznych rozwiazań - projektanci powinni aktywnie informować swoich klientów o długoterminowych korzyściach zastosowania praktyk ekologicznego budynku, gwarantujących zwrot początkowych nakładów.

Uczestnicy studium sądzą, że impulsem dla stosowania ekologicznych inicjatyw będą rosnące koszty ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia. W efekcie klienci zaczną domagać się wydajnych, odnawialnych źródeł energii. W opinii respondentów, podobny wpływ mieć będą interwencje rządu, zarówno w postaci regulacji urzędowych jak i zachęt.. 64 procent ankietowanych architektów, zajmujących się projektowaniem obiektów komercyjnych, uważa, iż żadanie klienta ma największy wpływ na zastosowanie lub brak inicjatyw ekologicznych w projekcie. Zdaniem 85 procent architektów projektujących domy jednorodzinne, rosnące koszty energii mają największe znaczenie dla wprowadzania praktyk ekologicznego projektowania, natomiast według 81 procent architektów realizujących projekty dla instytucji publicznych - w tej kwestii liczą się zarówno wymogi urzędowe, jak i życzenia klienta.

Metodologia
Badanie zrealizowano w październiku 2005 r. za pomocą ankiety internetowej wśród architektów pracujących w Stanach Zjednoczonych. 54 procent respondentów zajmuje się projektowaniem obiektów komercyjnych. Pozostali specjalizują się w budownictwie jednorodzinnym (24 procent), obiektach publicznych (19 procent) i przemysłowych (4 procent). 57 procent uczestników sondażu wykonuje zawód architekta od przynajmniej dziesięciu lat. 70 procent ankietowanych przeszło szkolenie nt. ekologicznych budynków lub nadal się dokształca w tej materii. Pełny raport z badania dostępny jest na www.autodesk.com