Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYDARZENIE
Architektura Betonowa - wręczenie nagród

Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniu 7 listopada 2005 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników VI edycji Konkursu Architektura Betonowa 2005 i otwarcie wystawy pokonkursowej.

 
autor: organizator
|
23-11-05
|
źródło: www.beton.arch.pk.edu.pl

W uroczystości wzięli udział: Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Prorektor ds. Dydaktyki Dr hab. inż. Rafał Palej, Prof. PK, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, Prof. PK, Prorektor ds. Współp. Międzynarodowej i Regionalnej Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda, Prezes Firmy promocyjnej Polski Cement dr hab. Jan Deja, Dyrektor D/s Marketingu inż. Zbigniew Pilch, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Jury Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak, Dziekan Wydziału Architektury Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego Dr hab. inż. Tadeusz Tatara, Prof. PK, Prodziekani Wydziału Architektury PK, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów.

Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury VI edycji w składzie: przewodniczący jury: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak, Dziekan WA Politechnika Warszawskiej, sędzia referent: Dr hab. inż arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK, członkowie jury: Dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, Prof. PK, Prof. dr hab. inż arch. Nina Juzwa, inż. Zbigniew Pilch, Dyrektor D/s Marketingu Zbigniew Pilch - przedstawiciel Firmy Polski Cement. Jury nominowało do nagrody 7 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia oraz Nagrody Główne Równorzędne. Wyniki ogłosił Dziekan WA PW Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak, przewodniczący Jury.

3 Równorzędne Nagrody otrzymali:
- arch. MATEUSZ STOLARSKI, za pracę: Kościół w mieście, Promotor: Dr inż. arch. Marek Pabich, Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
- arch. DARIUSZ SZYŁKO, za pracę: Osiedle mieszkaniowe Rakowiec, Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
- arch. ERNESTYNA SZPAKOWSKA, za pracę: Galeria Sztuki Współczesnej - Urbs Artis, Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

3 Wyróżnienia otrzymali:
- arch. ŁUKASZ FRASUNEK, za prace: Centrum humanistyczne - Zakynthos, Promotor: Dr inż. arch. Elżbieta Będkowska, Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
- arch. AGNIESZKA WALASEK, za pracę: Krakowskie Centrum Mody, Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
- arch. GRZEGORZ SKOWROŃSKI, za pracę: Centrum konferencyjne na wyspie Ełk, Promotor: Prof. dr inż arch. Andrzej Kiciński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
- arch. ALEKSANDRA ZDZIECHOWSKA, za pracę: Muzeum - SZTUKA 2 PLUS 3D, Promotor: Dr inż. arch. Marek Pabich, Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa Rektora ASP Warszawa profesora Adama Myjaka.

Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili VI edycję konkursu - Architektura Betonowa 2006.

MATEUSZ STOLARSKI

DARIUSZ SZYŁKO

ERNESTYNA SZPAKOWSKA

ŁUKASZ FRASUNEK

AGNIESZKA WALASEK

GRZEGORZ SKOWROŃSKI

ALEKSANDRA ZDZIECHOWSKA