Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs na znak graficzny "ZAWÓD ARCHITEKTA"

Prezydium Zarządu Głównego SARP ogłasza konkurs na znak graficzny "ZAWÓD ARCHITEKTA"

 
Kazek K
|
31-10-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Cel konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie znaku graficznego przedstawiającego czytelny symbol zawodu architekta, który będzie mógł być wykorzystany w formie plakatu, logo,okładki płytki CD, folderu i tła ekranu dla potrzeb tematu "Porównanie Praktyki Zawodowej Architektów w 12 Krajach Europy" wykonywanego w ramach programu LEONARDO.

Charakter konkursu

Konkurs jest adresowany do studentów polskich szkół architektury oraz sztuk pięknych, a także dla architektów w wieku do 30 lat.

Wymagania dotyczące prac konkursowych.

Projekt znaku graficznego winien zostać złożony w formie wydruku o wymiarach 42x42cm.
podklejonego na piance grubości 5mm oraz zmniejszenia w formacie 4x4cm.
Zapis 300 PPI (300 punktów na 1 cal). Format informatyczny jpg.
Praca winna być opakowana. Na opakowaniu należy umieścić dowolną 6-cio cyfrową liczbę rozpoznawczą wysokości 1cm. Nie podawać nazwiska autora lub autorów. Te nazwiska i adres, telefon , e-mail należy umieścić wewnątrz koperty zaklejonej w sposób uniemożliwiający jej bez śladowe otwarcie.
Prace nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Nagroda

Najlepszej w ocenie jury konkursu pracy zostanie przyznana nagroda w wysokości 1000 Euro
Praca ta zostanie wykorzystana do graficznej oprawy tematu. Jury może też przyznać honorowe wyróżnienia innym pracom o wysokim poziomie artystycznym.
Wszystkie prace będą eksponowane w siedzibie SARP w Warszawie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w miesięczniku "Architekt".

Termin i miejsce składania prac

Prace można składać w dniu 20 listopada 2004 roku w godzinach 12.00-16.00 w siedzibie ZG.SARP w Warszawie przy ul. Foksal 2 (1 piętro) lub też nadsyłać przesyłką ekspresową.
Obowiązuje data nadania

Skład jury konkursu

  •  Ryszard Jurkowski, architekt, prezes SARP
  •  Grzegorz Chodkowski, architekt, wiceprezes SARP
  •  Jerzy Grochulski, architekt, sekretarz generalny SARP
  •  Krzysztof Chwalibóg, architekt, SARP-program Leonardo
  •  Wojciech Gęsiak, architekt, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej izby Architektów

sarp.org.pl