Strona główna Portalu >>> newsy >>> PRAWO BUDOWLANE
Prawo budowlane - zmiany w ustawie

Rząd zapoznał się z informacją o przebiegu prac nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane

 
Kazek K
|
03-09-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

    Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw regulujących działanie właściwych miejscowo organów (formuła wydawania pozwolenia na budowę) wynika z zadań określonych w Raporcie "Inwestycyjny proces budowlany".

Dotychczas Ministrowie: Gospodarki i Pracy; Środowiska; Spraw Wewnętrznych i Administracji; Kultury; Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Sanitarny i Główny Geodeta Kraju dokonali analizy przepisów zawierających regulacje w zakresie opiniowania lub uzgadniania projektu budowlanego. W trakcie prac zidentyfikowano istotne bariery w procesie inwestycyjnym, których zniesienie, bądź tylko ograniczenie mogłoby przyczynić się do sprawniejszego przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Ponadto trwają prace nad propozycją zniesienia reglamentacji administracyjno-prawnej (obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia) w zakresie budowy przyłączy do obiektów budowlanych.

Źródło Ministerstwo Infrastruktury