Strona główna Portalu >>> newsy >>> KSIĄŻKA
PROJEKT BUDOWLANY - Vademecum Projektanta i Inwestora

Jedną z ciekawszych książek w tym roku wydała Małopolska Okręgowa Izba Architektów wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Opracowanie liczy 400 stron i dodatkowo zaopatrzone jest w CD zawierające wiele ustaw i dokumentów prawnych.
Książka dzieli się na następujące działy: projekt budowlany, uzgodnienia, postępowanie administracyjne celem wydania decyzji, postępowanie po wydaniu decyzji na budowę, prawa i odpowiedzialność projektanta, załączniki.

 
by Kazek K
|
26-07-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

 

Od redakcji

W 2002 roku w pierwszych miesiącach funkcjonowania samorządu zawodowego architektów jako Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów powołałem Komisję do spraw Legislacji przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów. Komisja ta, do której oprócz członków Izby Architektów zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, postawiła sobie za zadanie doprowadzenie do jednorodnej interpretacji zapisów ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego w województwie Małopolskim. Prace nasze po postawieniu diagnozy stwierdzającej swoisty "folklor" w stosowaniu przepisów prawa, należało zawiesić w perspektywie trwających prac nad nowelizacją ustaw prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym.
Wejście w życie nowych ustaw, poprzedzone brakiem studium i planu w Krakowie czy Nowym Sączu; zmiany na stanowiskach dyrektorów wydziałów architektury, przesunięcie wydawania decyzji pozwolenia na budowę do powiatów - spowodowało nowe warunki w jakich przyszło funkcjonować projektantom. Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym, obstrukcja w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, nowe procedury, zapaść inwestycyjna powodowały dodatkową presję projektantów na Izbę oczekując jej zdecydowanego stanowiska. Szalę goryczy dopełniła słynna na całą Polskę afera brania łapówek przez urzędników Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa. Kraków z galicyjską lubością nadinterpretacji przepisów prawa i meandrami zawiłych procedur musiał odejść do lamusa. Pętla procedur ściskała gardło inwestycji. Wtedy też decyzją Rady Izby powróciliśmy do idei komisji. Chcieliśmy, chcemy współpracować i budować, a nie niszczyć i rozdrapywać rany podsycając napięcie na linii projektant-urzędnik.
Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie Starostwa Powiatowe, Urząd Wojewódzki, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Samorządowe Kolegia Odwoławcze działające na terenie Małopolski, Dyrektorów Wydziałów Architektury większych miast województwa, przedstawicieli Miejskich Komisji Architektoniczno - Urbanistycznych, SARP oraz Izbę Inżynierów Budownictwa i Izbę Urbanistów. Okazało się iż, potrzebna jest dyskusja aby wymienić jakże różniące się między sobą poglądy na temat tych samych zapisów prawa. Wtedy też uwierzyłem jak ważna jest praca naszej komisji, gdzie po raz pierwszy w tak szerokim gronie usiedliśmy my - projektanci - petenci i oni - koledzy - urzędnicy. Uproszczenie procedur i skrócenie czasu wydawania decyzji jest celem nas wszystkich, a jedną z podstawowych bolączek jest niespójność zapisów prawa, czasami wręcz jego mijanie się z praktyką dnia codziennego.
Bezwładność funkcjonowania urzędów wydających decyzje przestrzenne i budowlane przypomina funkcjonowanie dużej, dziewiętnastowiecznej maszyny parowej. Dlatego daleka droga przed nami aby doprowadzić do jednolitości interpretacji prawa, a przynajmniej procedur tworzonych na jego podstawie. Już na początku pojawił się zarzut do nas projektantów, że nierzetelność i niezgodność z przepisami opracowywanych przez nas projektów budowlanych jest jedną z przyczyn spowalniania procesu wydawania decyzji. Wtedy podjąłem postanowienie o przygotowanie wzoru instrukcji projektu budowlanego, który byłby rozesłany do wszystkich członków izby z prośbą o jego stosowanie i przestrzeganie. Obowiązkiem izby jest dbanie o podnoszenie kwalifikacji swoich członków, dlatego też postanowiliśmy uzupełnić tę instrukcję o niezbędne informacje umożliwiające nam projektantom prowadzenie dialogu z kolegami urzędnikami na podstawie zapisów prawa.
Przekazujemy w Państwa ręce efekt naszej półrocznej pracy Komisji zebrany, uzupełniony i opracowany przez Kolegium Redakcyjne. Zdajemy sobie sprawę, że książka ta być może nie wyczerpuje do końca poruszanych zagadnień, ale z pewnością systematyzuje konieczną wiedzę Projektanta o projekcie budowlanym, jak i przepisach związanych z jego uzgadnianiem czy wydaniem decyzji administracyjnych. Uważaliśmy za stosowne odnieść się również do zagadnień związanych z odpowiedzialnością Projektanta, zagadnieniami prawa autorskiego i zasad wyceny prac projektowych. Mając na względzie ułatwienie czytelnikom dostępu do treści aktów prawnych - całość wydawnictwa uzupełniamy zbiorem przepisów (stan aktualny na maj 2004 r.,) zawartych w formie elektronicznej na płycie CD.
Vademecum to wydajemy wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa jako wydanie specjalne naszych okręgowych biuletynów. Opracowanie to nie powstałoby gdyby nie zaangażowanie, zapał i bezinteresowna praca całego zespołu a w szczególności koleżanek Bożeny Nierody i Elżbiety Witkowskiej, którym jako Redaktor Wydania serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich korzystających z tego poradnika. Pragnę podziękować profesorom Lechowi Wysokińskiemu, Leszkowi Saneckiemu za wyrażoną zgodę na opublikowanie w niniejszym opracowaniu artykułów ich autorstwa.
Sporządzone przez nas opracowanie zbiega się z wejściem Polski do Unii Europejskiej a co za tym idzie ze znacznymi zmianami w przepisach, w tym ustawie prawo budowlane. Zatem przygotowaliśmy dla Państwa tekst prawa budowlanego z uwzględnieniem ostatnich zmian. Powoływane przez nas w treści opracowania akty prawne są stanem prawnym obowiązującym w maju 2004 r. Jedynie dla przejrzystości i łatwości odbioru przez czytelników nie powoływaliśmy wszystkich dzienników ustaw w których były publikowane zmiany.
Mam nadzieję, że poradnik będzie elementem pomocnym w codziennej pracy Projektantów, pozwoli na częste zadawanie pytań o podstawy prawne działania urzędu jak i też uczyni nieaktualnym zarzut złego opracowywania projektu budowlanego przez projektantów. Jednocześnie mam nadzieję, że ze strony urzędów, wydających decyzje przestrzenne i budowlane powstanie analogiczny materiał dotyczący procedur administracyjnych, wymagań formalnych, merytorycznej strony orzeczeń a przede wszystkim zostanie określony przewidywany czas uzyskania wnioskowanych decyzji.

Borys Czarakcziew, architekt
Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

źródło MOIA

VADEMECUM PROJEKT BUDOWLANY opis i spis treści >

www.sklep.w-a.pl > kup VADEMECUM PROJEKT BUDOWLANY >
(jedyna możliwość zakupu w Internecie!)