Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONFERENCJA
Kierunki przestrzennego rozwoju Warszawy problemy i ich rozwiązywanie

Biuro Naczelnego Architekta Miasta oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Warszawa zapraszają do Centrum Multimedialnego Foksal przy ul. Foksal 3/5 na seminarium nt. Kierunki przestrzennego rozwoju Warszawy problemy i ich rozwiązywanie, które odbędzie się w ramach IV Jesiennych Spotkań Architektów i Urbanistów.

 
www.urbanista.pl
|
04-12-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Warszawa 10-12-2004 piątek, godz.11.00 - 18.00

BIURO NACZELNEGO ARCHITEKTA MIASTA Urzędu m.st. Warszawy oraz TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH Oddział w Warszawie
zapraszają do Centrum Multimedialnego Foksal przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie
10 grudnia 2004 (piątek) godz. 11.00 - 18.00 na seminarium nt.

Kierunki przestrzennego rozwoju Warszawy problemy i ich rozwiązywanie

które odbędzie się w ramach IV Jesiennych Spotkań Architektów i Urbanistów.

Program

11.00 Otwarcie i powitanie uczestników: Prezydent miasta Warszawy
Słowo wstępne: prezes OW TUP, prof. Maciej Nowakowski
Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu polityki rozwoju przestrzennego stolicy - arch. Michał Borowski, Naczelny Architekt Miasta
Prezentacja głównych ustaleń studium uikzp - arch. Jolanta Latała
Intencjonalne programowo-przestrzenne ukierunkowania celów zagospodarowania Warszawy - dr arch. Ewa Grochowska
Europejskie i krajowe uwarunkowania polityki przestrzennej m.st. Warszawy - inż. Stanisław Furman
Przestrzenny rozwój Warszawy w świetle kryteriów Unii Europejskiej - dr arch. Romuald Dylewski
Refleksje na temat projektu Studium m.st. Warszawy na tle koncepcji z ostatnich lat - mgr Kazimierz Bald
13.15 Przerwa
13.45 Dyskusja panelowa - prowadzenie arch. Grzegorz Buczek;
uczestnicy: arch. John Banka, mec. Paweł. Dębowski, dr Irmina Głowacka, inż. Wojciech Mickiewicz, inż. Maria Nadrowska, mgr Jacek Skorupski, arch. Tomasz Sławiński, prof. Grzegorz Węcławowicz
15.15 Przerwa
15.45 Dyskusja otwarta - prowadzenie arch. Bogdan Wyporek
18.00 Zakończenie seminarium

źródło: http://www.urbanista.pl