Strona główna Portalu >>> newsy >>> FOTOGRAFIA
Otwarte Studium Fotografii na wydziale architektury

Zapraszamy po raz kolejny, tym razem na edycję roku 2004 w Otwartym Studium Fotografii organizowanym przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków przy Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Poniżej przedstawiamy opis kursu i plakat wraz z namiarami na organizatorów.

 
by KK /
WAPK: PK
|
06-10-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Studium Fotografii organizowane jest dla studentów uczelni krakowskich oraz osób pracujących. Program obejmuje problematykę fotografii możliwie wszechstronnie, zarówno w kategorii środka masowego przekazu jak i integralnej dziedziny wypowiedzi twórczej.
Uczestnictwo w zajęciach pozwala podnieść własne umiejętności w tworzeniu obrazów zarówno poprzez podniesienie umiejętności technicznych jak i poprzez rozbudzenie wrażliwości na widok rzeczywistości.
Program Studium realizowany jest w ciągu 100 godzin dydaktycznych, w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, w semestrze zimowym (październik-luty). Wykłady odbywają się w piątki wieczorem, ćwiczenia w soboty. Wykłady prowadzone są w sali wykładowej I.H.A i K.Z.w budynku przy ul. Kanoniczej 1. Zajęcia praktyczne, w grupach 15 osobowych w laboratorium fotograficznym Instytutu, pracowni komputerowej Politechniki Krakowskiej oraz w terenie.
Wykładowcy reprezentują
- Politechnikę Krakowską
- Akademię Sztuk Pięknych
- Uniwersytet Jagielloński

Od uczestników nie wymaga się własnego sprzętu oraz umiejętności.
Ukończenie Studium potwierdzone zostanie dyplomem oraz uczestnictwem w zbiorowej wystawie prac.

źródło STUDIUM FOTOGRAFII
opracował arch. Kazimierz Kwasek