Strona główna Portalu >>> newsy >>> STREFA
Spotkanie rady Klubu - Strefa Młodych Architektów

Klub - Strefa Młodych Architektów wznawia działalność po przerwie wakacyjnej. Dnia 13. 10. 2004 r., odbyło się spotkanie rady Klubu.

 
Strefa / ŁK
|
15-10-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Przewodniczący mgr inż. arch. Łukasz Krawontka podsumował czas wakacji i przedstawił program działalności na najbliższe sześć miesięcy. Rozpoczęła się dyskusja, która miała na celu ustalenie priorytetów działania. Współpraca absolwentów wydziału architektury z projektantami działającymi zawodowo, oraz przedsiębiorcami została uznana za jeden z ważniejszych aspektów działalności. Niezwykle ważną sprawą, co podkreślał v - ce przewodniczący mgr inż. arch. Kazimierz Kwasek, jest działanie na rzecz zminimalizowania bezrobocia wśród młodych architektów, oraz zapewnienie pomocy absolwentom starającym się o uprawnienia zawodowe. Powyższe cele będą realizowane przez podjęcie w nowym roku akademickim regularnych spotkań Klubu - Strefa Młodych Architektów z zaproszonymi gośćmi. Członek rady Klubu mgr inż. arch. Michał Krupa przedstawił proponowaną listę gości, wśród których znaleźli się architekci i przedsiębiorcy. Zaproponowana została także ogólna tematyka spotkań na najbliższe miesiące. Program spotkań towarzyskich przedstawił v - ce przewodniczący mgr inż. arch. Marcin Kindera, który przede wszystkim zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w obchodach II Małopolskich Dni Architekta. Pełny program dostępny jest w Internecie.
W spotkaniu wziął udział również student Wydziału Architektury Bartłomiej Michalik. Przedstawił on sytuację studentów, którzy podjęli pracę jednocześnie studiując. Rada zapoznała się problemami pracujących studentów i powierzyła koledze Bartłomiejowi Michalikowi dalsze prace związane z tym problemem.
Rada strefy będzie informować o dalszej działalności i spotkaniach, na stronach Portalu W-A.pl / www.wydzial-achitektury.com.

tekst ŁK