Strona główna Portalu >>> newsy >>> PLAN ZAGOSPODAROWANIA
Plan zagospodarowania osiedla Salwator wszedł w życie

Salwator ma obowiązujący od wczoraj nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jego założeniem jest utrwalenie charakteru jednego z najcenniejszych zakątków Krakowa i uchronienie go przed chaotyczną zabudową.

 
kf / gazeta.pl
08-11-2004
|
11-11-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Prace nad planem zaczęły się w 1999 r. Punktem odniesienia dla urbanistów były wytyczne obowiązującego ówcześnie planu ogólnego zagospodarowania miasta. - Te ustalenia wymagały uszczegółowienia i dostosowania do specyfiki tak wrażliwego na wszelkie ingerencje obszaru - wyjaśnia Magdalena Jaśkiewicz, autorka planu dla Salwatora, a obecnie szefowa biura planowania przestrzennego magistratu.

Aleja niebudowlana

W stosunku do stanu poprzedniego nowy plan nie spowodował uwolnienia terenów budowlanych. Oznacza to, że nie dojdzie do obstawienia al. Waszyngtona nowymi budynkami. Kontrowersyjne dwa domy wielorodzinne, powstające w rejonie ul. Ukrytej Bocznej, w świetle planu uznane muszą być za budowane zgodne z prawem. Podobnie jak budowa po sąsiedzku 3-4 domów jednorodzinnych. Jak zapewnia dyrektor Jaśkiewicz, nie ma mowy o ekspansji budownictwa na cały tzw. ogród Mleki. - Były skargi inwestorów do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie takich uregulowań planu, ale zostały odrzucone - informuje szefowa biura planowania. - Kiedy obowiązuje plan, nie ma możliwości rozszerzania zabudowy w oparciu o przepisy dotyczące sąsiedztwa. Plan, jako prawo lokalne, dokładnie określa obszary i działki dostępne pod inwestycje.

Możliwe będą natomiast uzupełnienia zabudowy, np. przy ul. Królowej Jadwigi. Planiści zakładają jednak, że dotyczyć to będzie pojedynczych plomb. Wszystko, co nowe, mieścić się będzie musiało w charakterze Salwatora, a za taki plan uznaje willowy typ zabudowy, z dużym udziałem zieleni, wpleciony w zastany kład urbanistyczny i domy o historycznych wartościach. Urbaniści dokładnie określili gabaryt lokalny, posługując się przekrojami wzgórza św. Bronisławy, ustalonymi w wysokościach bezwzględnych. Przyjęcie takiej regulacji zapobiec ma powstawaniu wysokiej zabudowy przez nagięcie podkładów geodezyjnych, jak to się stało z budową przy ul. Emaus, obecnie zablokowaną.

Plac po pętli

Planiści przewidzieli, że w przyszłości dojdzie do przeniesienia pętli tramwajowej na Salwatorze w rejon mostu Zwierzynieckiego. Na zwolnionym placu planuje się urządzenie przestrzeni publicznej. - To niewielki, ale urokliwy kawałek Salwatora. Chcielibyśmy, żeby rozpisany został konkurs na zagospodarowanie tego placu - mówi Magdalena Jaśkiewicz.

info:tekst gazeta.pl