Strona główna Portalu >>> newsy >>> WARSZTATY
Warsztaty architektoniczno - artystyczne

Warsztaty architektoniczno - artystyczne plenart 2004 odbędą się między 17-26 sierpnia 2004 w Polanicy Zdrój.

 
Bart / Kazek K
|
14-08-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

        Tegoroczny plenart jest już drugą edycją wakacyjnego spotkania studentów architektury. Tematem spotkania jest świadomość w tworzeniu architektury jak i w innych dziedzinach sztuki, często architekturze podlegajacych, bądź do niej podobnych.
Pytanie o początek procesu twórczego, o to czy można architekturę odczytywać tylko przez pryzmat odbioru sensualnego, to pytanie o jej język i o ideowość, o podobieństwa i różnice między współczesną architekturą, malarstwem, rzeźbą.
Plenart 2004 to próba zestawienia tradycyjnego, warsztatowego, mimetycznego i utylitarnego w swej naturze rysunku architektonicznego z eksperymentem plastycznym. Wyprowadzenie dążeń eksperymentalnych z rzetelnego warsztatu rysunkowego.
Myślą przewodnią plenartu jest biblijna sentencja "na początku było słowo". Działania plastyczne, wykłady i dyskusje z zaproszonymi gośćmi ogniskować się mają wokół znaczenia w architekturze i sztuce, przede wszystkim współczesnej, znaczenia słowa w procesie projektowania nie tylko architektury.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
- pracownicy naukowi Wydziału Architektury PWr, architekci - Barbara Siomkajło oraz Roman Rutkowski
- pracownicy naukowi wrocławskiej ASP - prof. Zbigniew Makarewicz, Bogdan Wieczorek
- dr Andrzej Jarosz - Instytut Historii Sztuki Uwr.
- art. plastyk Stefan Sadowski.
Partonat honorowy nad wydarzeniem objął rektor wrocławskiej ASP prof. Zbigniew Horbowy oraz dziekan Wydziału Architektury PWr prof. Elżbieta Trocka - Leszczyńska.
Wernisaż poplenerowej wystawy zaplanowano na godz. 17, 25 sierpnia 2004 r. Będzie miał on miejsce w Polanickiej Galerii Sztuki funkcjonującej przy Miejskim Centrum Kultury na ul. Lipowej. Przewidziana jest późniejsza ekspozycja wystawy we Wrocławiu.


strona internetowa plenartu 2004:
www.plenart.glt.pl

Źródło MOIA