Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs na plac Wiosny Ludów w Poznaniu

Miasto Poznań ogłasza jednoetapowy Konkurs na studium programowo-przestrzenne rejonu placu Wiosny Ludów w Poznaniu.
Uczestnikami konkursu mogą być Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

 
Bart / MOIA
|
20-08-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Sądu Konkursowego, osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu oraz osoby, które przygotowywały regulamin konkursu.
Podstawę prawną konkursu stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Zamawiający:
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Osoba upoważniona do kontaktów z Uczestnikami konkursu: Aleksandra Przybyła, tel. 8785529

Rodzaj i wysokość nagród:
Zamawiający ustalił 3 nagrody pieniężne dla najlepszych prac wyłonionych w konkursie w wysokości:
I nagroda - 25 000 zł
II nagroda - 15 000 zł
III nagroda - 10 000 zł

Miejsce i termin udostępnienia regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu można otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, plac Kolegiacki 17, pok. 245, w cenie 20 zł, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel. (0-prefix-61) 878 52 10.

Miejsce i termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć do dnia 20.08.2004 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 247.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie składają prace konkursowe do dnia 14.10.2004 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 247.
Publiczne ogłoszenie werdyktu Sądu Konkursowego oraz otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu 21.10.2004 r. o godz. 16 w siedzibie Zamawiającego.

Źródło MOIA