Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs na projekt zagospodarowania terenu byłego obozu koncentracyjnego
Bart / MOIA
|
20-08-04
|
skomentuj artykuł
|
wy¶lij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Organizator konkursu spodziewa się, że konkurs ten zainteresuje ¶rodowiska architektów polskich i posłuży wzmocnieniu więzi historycznych pomiędzy Republik± Białorusi a Rzeczpospolit± Polsk±.

Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty.

Celem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu wraz z rozwi±zaniami architektonicznymi obiektów parku.

Park "Dolina Pamięci" powstanie na terenie byłego obozu koncentracyjnego "Tro¶cianiec", gdzie w czasach okupacji hitlerowskiej zostali zamordowani tysi±ce niewinnych ludzi w tym obywateli polskich. Z historycznych dokumentów wynika że w¶ród ofiar byli mieszkańcy Krakowa i Wrocławia.

Osoba upoważniona do kontaktów:
Pani Natalia Jackiewicz
adres:
Republika Białoru¶, 220 030,
al. F. Skaryny 25-a, p.2
tel. 00-375-17-227-76-35
kom. 00-375-296-691-902

¬ródło MOIA