Strona główna Portalu >>> newsy >>> gazeta.pl
W Krakowie nie będzie nowych hipermarketów?

Nie wolno budować hipermarketów, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego - informuje Ministerstwo Infrastruktury. Dla Krakowa oznacza to wstrzymanie procedur dotyczących sklepów wielkopowierzchniowych, bo zaledwie 4 proc. miasta jest pokryte planami.

 
KK
gazeta.pl
Krzysztof Fijałek
|
07-09-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 


Niepozostawiającą wątpliwości interpretację przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił wiceminister infrastruktury Andrzej Bratkowski w piśmie do marszałka Sejmu. Minister, odpowiadając na interpelację posła Józefa Krzyworzeki (PO), stwierdził, że wystawienie hipermarketu jest możliwe tylko na podstawie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, a nie poprzez uzyskanie warunków zabudowy.

A planów nie ma

Problem w tym, że Kraków niemal nie posiada planów zagospodarowania. Co w tej sytuacji? Należy uchwalić plan, a ten obowiązek wynika z ustawy - wskazuje minister Bratkowski. I dodaje: Jeżeli istnieje plan, ale nie zawiera możliwości lokalizacji hipermarketów, to należy go zmienić. Co więcej, miejsc takich nie wskazano też w przyjętym dla Krakowa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Minister i tę sytuację wyjaśnia: "Jeżeli w studium nie zostały wyznaczone obszary lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, a gmina, sporządzając plan, będzie chciała te obszary określić, to zgodnie z przepisami ustawy powinna zacząć od zmiany studium i wprowadzenia do niego tych obszarów, a następnie uchwalić plan miejscowy albo jego zmianę".

Pismo z ministerialną interpretacją trafiło już do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Janusza Żbika, a ten rozesłał je do prezydentów i starostów Małopolski. - Wytyczne ministra są dla mnie wiążące, a na mnie ciąży obowiązek nadzoru nad administracją architektoniczno-budowlaną na naszym terenie - tłumaczy. W piśmie zwraca się o ścisłe stosowanie wykładni ministra Barcikowskiego przy wydawaniu pozwoleń. - Dla mnie sprawa jest jasna: jeżeli nie ma planu, nie ma podstaw do przyjęcia wniosku w sprawie hipermarketu - oznajmia Janusz Żbik.

Zgadza się z nim radny Kajetan d'Obyrn (PO), szef komisji planowania przestrzennego Rady Miasta Krakowa. - Istnieje obowiązek sporządzania planu dla hipermarketów. W praktyce oznacza to, że należy wstrzymać wszystkie procedury dotyczące takich inwestycji - oświadcza d'Obyrn.

.: więcej gazeta.pl :.

tekst gazeta.pl