Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Muzeum Lotnictwa w Krakowie - konkurs
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO I LOTNICZEGO PARKU KULTUROWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM NA TERENIE DAWNEGO LOTNISKA RAKOWICE - CZYŻYNY W KRAKOWIE
 
W-A.pl
|
31-12-2004
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamawiający: MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO w Krakowie, adres: Al. Jana Pawła II 39; kod pocztowy 30-969 Kraków; Telefon: 0048-12-642-87-00/01, Faks: 0048-12-642-40-70/71; e-mail muzlot@bci.krakow.pl

Ogłasza konkurs na:
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO I LOTNICZEGO PARKU KULTUROWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM NA TERENIE DAWNEGO LOTNISKA RAKOWICE - CZYŻYNY W KRAKOWIE

Celem konkursu jest:

  • wybór najlepszego rozwiązania architektonicznego, urbanistycznego, krajobrazowego i funkcjonalnego dla nowego obiektu głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Lotniczego Parku Kulturowego wraz z jego otoczeniem spośród zgłoszonych prac konkursowych;
  • zaproszenie jej autora (zespołu autorskiego) do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Konkurs jest otwarty, zastrzeżony dla osób posiadających uprawnienia w branży architektonicznej.

Warunkami uczestnictwa jest:

  • Spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177), zwane dalej prawem zamówień publicznych
  • Uczestnik musi być autorem pracy zgłoszonej w Konkursie

Pełna informacja (zalecamy zapozanie się z tym dokumentem):
muzeum lotnictwa.doc > > >