Strona główna Portalu >>> newsy >>> MI
Monitoring mieszkaniowy - informacje o mieszkalnictwie
 

Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że najniższe koszty budowy mieszkań zanotowano w budownictwie społecznym: koszt 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w TBS wyniósł 2165 zł, podczas gdy np. w budownictwie spółdzielczym 2620 zł - poinformował Andrzej Bratkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury na konferencji prasowej nt. Monitoringu mieszkaniowego za 2003 r., która odbyła się 9 listopada br.

 
MI
|
11-11-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Trzeba dostosować rynek mieszkaniowy do zmiennego rynku pracy, rozwijać budownictwo społeczne. Wymaga to nie tylko zmiany polityki społecznej, ale przede wszystkim większego finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Szukamy różnych rozwiązań, chcielibyśmy wykorzystać w tym zakresie również Fundusz Spójności – stwierdził wiceminister A. Bratkowski.

Chcemy usuwać bariery w procesach budowlanych. Pracujemy nad ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym gmin, która umożliwi szybsze przekazywanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, poprzez zmianę przeznaczenia terenów – powiedział wiceminister.

Prezentowany na konferencji Monitoring mieszkaniowy za 2003 r., opracowany w Instytucie Rozwoju Miast przedstawia najpełniejsze dane o budownictwie mieszkaniowym, systemach jego finansowania, gospodarce zasobami mieszkaniowymi i problemach społecznych związanych z aspektami mieszkalnictwa w naszym kraju. Badania zostały przeprowadzone w 21 miastach, a w przypadku Towarzystw Budownictwa Społecznego informacje uzyskano z 36 miast.

Doc. Jan Korniłowicz z Instytutu Rozwoju Miast omawiając monitoring stwierdził, że obserwowaną tendencją jest ciągły wzrost budownictwa jednorodzinnego, w 2003 roku oddano do użytku w Polsce 162,6 tys. mieszkań, z tego w budynkach indywidualnych 117,9 tys., a w budowie znajduje się 600 tys. mieszkań.
Ważnym społecznie aspektem w mieszkalnictwie jest wzrost nakładów przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe. W badanym okresie korzystało z nich 9,5% gospodarstw domowych.


info: Ministerstwo Infrastruktury