Strona główna Portalu >>> newsy >>> MI
Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych - poinformował 9 września br. w Sejmie podsekretarz stanu Andrzej Bratkowski, odpowiadając na zapytanie poselskie w sprawie oddłużenia lokali spółdzielczych obciążonych kredytami zaciągniętymi przed 1992 r. na budowę mieszkań.

 
Kazek K
|
10-09-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 


Wiceminister Andrzej Bratkowski podkreślił na wstępie, że kredyty mieszkaniowe są kredytami podlegającymi długoterminowej spłacie. Dotyczy to także kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. W ich przypadku, zgodnie z umowami kredytowymi, okres spłaty najczęściej wynosi 40 lat, a więc można przyjąć, że dla większości upływa po 2032 r. Od udzielenia tych kredytów minęło więc zaledwie kilkanaście lat, natomiast termin ich spłaty przypada dopiero za ok. 30 lat.

W tej sytuacji, a także biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty w zakresie spłacalności zadłużenia, Ministerstwo Infrastruktury nie dostrzega zarówno merytorycznych przesłanek, które uzasadniałyby potrzebę systemowego oddłużenia mieszkań spółdzielczych obciążonych tym zadłużeniem, jak i możliwości finansowych budżetu państwa, z którego środków musiałoby być sfinansowane to oddłużenie - stwierdził wiceminister.

Oceniając ponadośmioletni okres funkcjonowania ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, wiceminister Andrzej Bratkowski wskazał na uzyskane znaczące efekty rzeczowe. Przede wszystkim, w wyniku pomocy państwa w spłacie zadłużenia kredytowego, nastąpił ogromny spadek liczby zadłużonych mieszkań - z ponad 280 tys. mieszkań spółdzielczych na początku lat 90. do ok. 142 tys. na koniec 2003 r. Liczba ta nadal sukcesywnie maleje. Umorzenia Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych od 1996 r. wynoszą ok. 7 mld zł. Dzięki tej ustawie ponad 100 tys. rodzin jest już w zupełnie innej sytuacji - podkreślił wiceminister. Zaznaczył także, ze przepisy ustawy o pomocy państwa, umożliwiają znaczące skrócenie okresu spłaty długoterminowych kredytów mieszkaniowych, poprzez oddłużenie lokali spółdzielczych po 20 latach regularnej spłaty zadłużenia.

Wiceminister Andrzej Bratkowski poinformował także posłów, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Projektowane zmiany są korzystne dla kredytobiorców - spółdzielni mieszkaniowych i ich członków zasiedlających zadłużone mieszkania. Zmiany dotyczą m.in. dalszego wydłużenia najuboższym rodzinom spółdzielców okresu zawieszenia spłaty kredytu, a także wydłużenia terminu dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach. Projekt ustawy nie zawiera jednak propozycji nowych przepisów, które umożliwiłyby - ze środków publicznych, a więc wszystkich podatników - generalne oddłużenie pozostałych zadłużonych mieszkań.

O ostatecznym kształcie rozwiązań przyjętych w rządowym projekcie ustawy - które w znaczącym stopniu zdeterminowane są sytuacją finansową budżetu państwa - zdecyduje jednak Sejm.

żródło MI (kz)