Strona główna Portalu >>> newsy >>> X MBA
Konkursy X MBA

"Miejsce sztuki w mieście" było tematem konkursów projektowych i forum wystawowego zorganizowanych w ramach X Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.

 
Dominika Ropek
|
18-10-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować Muzeum Tadeusza Kantora przy Placu Szczepańskim oraz most - galerię sztuki na Wiśle pomiędzy ulicą Mostową na Kazimierzu a ulicą Brodzińskiego w Podgórzu. Zainteresowanie było ogromne, prace napływały z całego świata m.in. Niemiec, Australii czy Boliwii a przesyłali je zarówno zawodowcy jak i studenci. Jury oceniło w sumie 64 opracowania dotyczące muzeum, 74 projekty mostów i 9 autorskich posterów biorących udział w forum wystawowym. W przypadku Muzeum Kantora tylko laureaci I-go miejsca odpowiedzieli na pytanie " kim jest dla mnie Kantor?" wyrażając to w formie prezentowanego budynku w postaci ogromnego, betonowego prostopadłościanu bez okien. Grand Prix otrzymali Katarzyna i Marcin Charciarkowie. "Forma obiektu wyrażająca architektoniczne marzenie o zdecydowanym użyciu materiału jakim jest beton" - tak brzmiało uzasadnienie werdyktu przyznającego główną nagrodę państwu Charciarkom.
Temat mostu - galerii najtrafniej, zdaniem jury, przedstawiła Sabine Kukiel i Tobias Eckert z Niemiec ukazując wieloelementowy obiekt o surowej, rytmicznej konstrukcji.
Udział w forum polegał na przedstawieniu plakatu dotyczącego miejsca sztuki w mieście na dowolnym przykładzie. W tym przypadku oceniający postanowili nie przyznawać I-go miejsca, ze względu na dość ogólne i szkicowe potraktowanie tematu przez niektórych uczestników. Przyznano natomiast 4 wyróżnienia, jedno z nich przypadło Konradowi Matyjaszkowi, studentowi V roku naszego wydziału za "(..) dowcip przy użyciu nowoczesnych rozwiązań".
Konkurs fotograficzny w kategorii "Warszawa" wygrał Konrad Pustuła a w kategorii "Rotterdam" - Agnieszka Kubik. Na zakończenie biennale wręczono Nagrodę Publiczności.
Widzom najbardziej spodobało się projekt mostu - galerii, otoczonego elementami kompozycyjno - przestrzennymi w postaci kropel rosy, autorstwa Anny Krukowieckiej - Brzęczek, Michała Krupy, Dominiki Kuśnierz - Krupy i Łukasza Wesołowskiego.

Tekst Dominika Ropek

Poniżej prezentujemy serię zdjęć z Biennale Architektury w Krakowie oraz Protokół Końcowy opracowany przez Jury konkursu. Portal W-A.pl był patronem medialnym tego wydarzenia. Staraliśmy się na bieżąco relacjonować wszystkie imprezy X Biennale w Krakowie. O kilku z nich będziemy pisać w najbliższych dniach (np. wystawa Sinsen Panoramy, wykład Cezarego Bednarskiego i inne). Mamy nadzieję, że goście Portalu W-A.pl są zadowoleni z jakości wszystkich reportaży. Na koniec mamy "małą" uwagę do organizatorów Biennale. Podczas przemówienia otwierającego X Biennale Architektury Kraków 2004, w sobotę o godzinie 16.00, Prezes SARP Kraków, arch. Krystyna Łyczakowska jako patronów medialnych (wymienienie oraz podziękowania) wymieniła Architekturę Murator, Archivoltę, Telewizję Polską, Gazetę Wyborczą ... nie mówiąc nic o Portalu W-A.pl oraz znajomym serwisie Ronet.pl. Cóż... nic to dla nas poza pewną nauczką na przyszłość by lepiej pilnować tego czego wymagamy do innych, dając tak wiele od nas.

Tekst W-A.pl

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

Wykupiono ponad 200 szt. warunków konkursowych w trzech kategoriach.
Wpłynęło łącznie 147 prac w tym:
- na konkurs: Muzeum Tadeusza Kantora - 64 prace
- na konkurs: most galeria sztuki - 74 prace
- na konkurs: forum - 9 prac

Prace nadeszły z następujących krajów:
Australia
Austria
Boliwia
Grecja
Liban
Niemcy
Polska
Stany Zjednoczone Ameryki
Ukraina
Wielka Brytania
Włochy

W dniu 14 października 2004 roku obradowało Międzynarodowe Jury w składzie:
Luciano Semerani - przewodniczący Jury
Cezary Bednarski
Andrzej Bulanda
Andrzej Duda
Reimund Fein
Maciej Miłobędzki
Ewa Porębska
Michael Szyszkowitz

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Jury przyznało:
nagrodę główną, dwa wyróżnienia i wyróżnienie specjalne w konkursie na Muzeum Tadeusza Kantora;
nagrodę główną i dwa wyróżnienia w konkursie na most - galerię sztuki;
w związku z tym, że w kategorii Forum na konkurs wpłynęło tylko 9 prac oraz ze względu na to, że wiele prac w pozostałych dwóch kategoriach miało charakter bardzo ogólny i koncepcyjny, a nie projektowy, Jury postanowiło rozszerzyć kategorię "Forum" na wszystkie prace nadesłane na Biennale i w kategorii tej ostatecznie nie przyznano nagrody głównej, lecz cztery równorzędne wyróżnienia po 7,5 tysiąca złotych.

The jury has given following awards:
- prize, two commendations, and one special commendation in The Tadeusz Kantor competition
- prize and two commendations in The Bridge - Art Gallery competition
- Only nine entries were received in The Forum project group. Considering also the fact that a number of entries received in other two project categories were of a very general and conceptual nature, the jury decided to consider all biennale projects under the forum category. No first prize was awarded in the forum category. Four entries were awarded equal commendation prizes of 7.500 zl.


W konkursie na "Muzeum Tadeusza Kantora" przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem K1023
Autorzy:
Daniel Schütz (Niemcy)
Georg Windeck (Stany Zjednoczone)
Yael Erel (Stany Zjednoczone)

"Wyróżnienie przyznano za interpretację budynku jako mechanizmu i skrzyni z osobliwościami."

The jury liked the idea of a museum building as a mechanism and a box of tricks


Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem K1065
Autorzy:
Leonard Seow (Australia)

"Wyróżnienie przyznano za poezję i umiejętne niedopowiedzenia."

The project was awarded for poetry and masterly use of innuendos

Nagroda główna dla pracy oznaczonej numerem K1003
Autorzy:
Katarzyna Charciarek (Polska)
Marcin Charciarek (Polska)

"Jury uznało ze proponowana bryła budynku byłaby harmonijnym dopełnieniem kompozycji placu. Jednocześnie była to najlepsza interpretacja idei muzeum, wyrażonej przez Tadeusza Kantora. Forma budynku dobrze koresponduje z zastosowanym materiałem."

The proposed form and composition of the building harmoniously ads the missing link in the composition of the square. The project was also seen by the jury as the best interpretation of Tadeusz Kantor's ideas about his museum. The form of the building correlates well with the chosen material and its external expression.


Wyróżnienie specjalne profesorskie dla pracy oznaczonej numerem K1004
Autorzy:
Jerzy Gurawski (Polska)
Współpraca:
Daria Tarara
Tomasz Szmyt
Paweł Janas


"Wyróżnienie przyznano za ponadczasowe piękno prezentacji bardzo osobistych rozważań".

The project was commended for beautifully drawn presentation of a very individual idea.


W konkursie na "Most-Galerię sztuki na Wiśle" przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem K2046
Autorzy:
Roman Rutkowski (Polska)
Tomasz Zaleski (Polska)

"Wyróżnienie przyznano za przypomnienie nam, że przestrzeń dla sztuki nie musi być wyznaczana ścianami, ale może nią być również horyzontalna płaszczyzna mostu."

The project was commended for reminding us that the platform for art may also be horizontal like that of a bridge deck.

Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem K2039
Autorzy:
Agnieszka Chrzanowska (Polska)
Wojciech Chrzanowski (Polska)

"Wyróżnienie przyznano za wyjątkową elegancję i lapidarność formy"

The project was commended for distinguished elegance and restraint of form.

Nagroda główna dla pracy oznaczonej numerem K2084
Autorzy:
Tobias Eckert (Niemcy)
Sabine Kukel (Niemcy)

"Projekt został wyróżniony za czytelne nawiązanie do tradycji kulturowej miejsca. Most potraktowano nie tylko jako symboliczną przeprawę i bramę, ale także jako katalizator umożliwiający utworzenie unikatowych przestrzeni urbanistycznych. Jury podobała się także współczesność i lapidarność ekspresji architektonicznej. Pomimo, że rozwiązanie strukturalne nie było w pełni dopracowane, jury doceniło również przyjęcie za punkt wyjścia prostej, klasycznej formuły konstrukcji mostu.

The project was singled out for its clear inspiration drawn from the multi-cultural history of the location. The bridge was treated not only as a symbolic crossing and a gateway but also a catalyst facilitating creation of fine urban spaces. The jury also liked the contemporary restraint of its architectural language. While structurally the project was not fully resolved the fact that the solution was based on a well established and simple bridge idiom was reassuring.

W konkursie forum "Miejsce sztuki w mieście" przyznano następujące wyróżnienia równorzędne:

Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem F1004
Autorzy:
Konrad Matyjaszek (Polska)

"Wyróżnienie przyznano za poczucie humoru, ironiczną "zgodność" z polskimi normami i międzynarodową symbolikę."
The project was commended for its use of humor, for its ironic compliance with the Polish regulations, and its use of internationally recognized symbology.

Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem K1026
Autorzy:
Jan Mazur (Polska)

"Wyróżnienie przyznano za próbę rozszerzenia znaczenia architektury jako inkluzji sztuki w kontekście urbanistycznym"
The project was commended for trying to expand the traditional perception of the meaning of architectonical inclusion of art in an urban space.

Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem K1039
Autorzy:
Marek Petruczynik (Polska)
Artur Tomaszek (Polska)
Współpraca:
Szymon Petruczynik (Polska)

"Wyróżnienie przyznano za przesłanie poetyckie i grafikę."

The project was commended for its poetry and graphic art.

Wyróżnienie dla pracy oznaczonej numerem K2040
Autorzy:
Jan Mazur (Polska)

"Wyróżnienie przyznano za zwrócenie naszej uwagi ku ulotnemu urokowi żywiołów.."

The project was commended for making us aware of the alluring beauty of the elements.

Wszystkie zdjęcia sa własnością Portalu W-A.pl / www.wydzial-architektury.com
Wykorzystywanie bez zgody zabronione!

PROTOKÓŁ KOŃCOWY - X MBA / SARP
foto Kazek K