Strona główna Portalu >>> newsy >>> Konkurs_Studencki
Miasto w górę i w dół - konkurs.

Miesięcznik "ARCHITEKTURA-murator" ogłasza konkurs "Miasto w górę i w dół" jako ogólnopolski, cykliczny, otwarty dla studentów wydziałów architektury politechnik, architektury krajobrazu, prywatnych szkół architektonicznych i wzorniczych oraz studentów wydziałów architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) ASP.

 
by Kazek K
|
18-11-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

      Codziennie wchodzimy w górę albo schodzimy w dół. Jak w sposób twórczy wykorzystać różnicę terenu, zarówno tę naturalną (wzgórza, zejścia do rzeki, skarpy), jak i wynikającą z infrastruktury miejskiej (przejścia podziemne, kładki nad ulicami, wysokie budynki)? Jak wzbogacić te przestrzenie? Nadając im nowe (dodatkowe) funkcje, formy, estetykę? Jak udostępnić miejsca, które nie są uczęszczane z powodu braku komunikacji lub dostępne tylko dla osób sprawnych?

Celem konkursu jest znalezienie nowej formuły lub wzbogacenie istniejących sposobów komunikacji pionowej w mieście, lub jej oznaczenia, w kontekście potrzeb ludzi niepełnosprawnych, kształtowania krajobrazu, nowego wykorzystania przestrzeni tej komunikacji - na przykład dla sztuki, edukacji, informacji, rozrywki, czy też zmiany zachowań mieszkańców (np.: zostaw samochód na parkingu i wjedź ruchomymi schodami do miasta, zabytku na wzgórzu).

Jury oceniać będzie ideę projektu oraz jego dostosowanie do wybranej, konkretnej sytuacji (miejsca) w mieście.

Skład jury:

Czesława Frejlich - projektant, profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadzi zajęcia na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie i na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Redaktor Naczelna kwartalnika "2+3D" - sędzia

Ewa Kuryłowicz - architekt, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, APA Kuryłowicz & Associates - sędzia referent

Zbigniew Maćków - architekt, prowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Maćków Pracownia Projektowa - sędzia

Grzegorz Niwiński - projektant, prowadzi zajęcia na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, Towarzystwo Projektowe - sędzia

Ewa P. Porębska - architekt, Redaktor Naczelny "ARCHITEKTURY-murator" - sędzia, stały członek jury

Biogramy jurorów

Czesława Frejlich

Studia na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (dyplom 1975). Profesor Akademii Sztuk Pięknych, prowadzi zajęcia z Ergonomicznych Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie i na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Jestem czynnym projektantem wzornictwa przemysłowego i projektowania graficznego, zajmuje się również projektowaniem ekspozycji. Współorganizatorka Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Projektowania, redaktor Biuletynu Sztuki Projektowania, kurator wystaw Wzornictwo i ergonomia, Krzesło'94, Rzeczy pospolite, a ostatnio Wobec konsumpcji - ekspozycji polskiej w ramach Biennale Projektowania w St-Etienne. Autorka wielu publikacji z zakresu dizajnu. Redaktor Naczelna kwartalnika "2+3D grafika plus produkt".

Prof nzw dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz

Urodzona w 1953 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1972-77) i Iowa State University (1975). Kierownik Pracowni Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wspólnik w Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates w Warszawie. Projektantka między innymi: budynku biurowego i zespołu magazynowego firmy JC Auto w Kajetanach (w realizacji); Hotelu Marriott Courtyard Okęcie w Warszawie (2003); rezydencji w Konstancinie (2004), domu własnego w Kazimierzu Dolnym (w realizacji), wnętrza budynku E Centrum Zdrowia Dziecka (2003), rezydencji Ambasadora Korei Płd. w Aninie (2000), oraz wielu obiektów przeznaczonych do realizacji między innymi hotelu Warszawianka (2002), ratusza w Wilanowie (2002). Laureatka wielu konkursów. Autorka książki Projektowanie uniwersalne, W-wa 1996; inicjatorka i pomysłodawczyni serii Biblioteka Architekta Wydawnictwa MURATOR, organizator wielu konferencji międzynarodowych w Polsce i we Francji.

Zbigniew Maćków

Urodzony w 1969 roku we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom 1996) oraz Kingston University School of Architecture w Londynie (kurs MA 1994). Od 1998 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Projektowania Architektury Społeczno-Usługowej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Praktyka zawodowa: 1992-93 - Ecoland, Wrocław; 1994-95 - PCKO Architects, Londyn; 1995-97 - Fold, Wrocław (partner). Od roku 1995 prowadzi własne biuro - Maćków Pracownia Projektowa. Najważniejsze realizacje:
dom jednorodzinny w Siechnicach (2004), fabryka Parker Hannifin w Siechnicach (2004), Gimnazjum i Hala Sportowa w Siechnicach (2004), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Kogeneracji we Wrocławiu (2002), fabryka Frerichs Glas w Kocanowie (2001), modernizacja Domu Towarowego Renoma we Wrocławiu (1998-2000). Najważniejsze nagrody: konkurs SARP oraz Polskiego Stowarzyszenia Gipsu Gips - Sztuka Wyobraźni - pierwsza nagroda (2004), konkurs na kompleksową rozbudowę budynku Operetki Wrocławskiej - trzecia nagroda równorzędna (2003), Nagroda SARP na najlepszy budynek realizowany ze środków publicznych w 2002 roku - wyróżnienie (2002), konkurs architektoniczno-urbanistyczny na budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego - pierwsza nagroda realizacyjna (2000). Członek SARP (od 1997), Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektonicznej (od 2002) i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Wrocławia (2004)

Grzegorz Niwiński

Urodzony w 1959 roku. Absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom 1983). Projektant wzornictwa przemysłowego, grafiki i wnętrz. Od 1995 roku wspólnik w firmie Towarzystwo Projektowe (z Jerzym Porębskim i Michałem Stefanowskim). Specjalizuje się w projektowaniu produktów przemysłowych (maszyny, meble, elektronika), systemów informacyjnych, małej architektury (wiaty przystankowe, pawilony, wyposażenie ulic), opakowań (kosmetyki i opakowania spożywcze), grafiki użytkowej i wnętrz. Jest między innymi współautorem projektów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie (nagroda I.D.Magazine USA - 1998), Systemu Informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, wnętrz i elementów wyposażenia siedziby AGORA S.A. (nagroda Ministra Infrastruktury - 2003). Wykładowca na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie.

Ewa P.Porębska

Architekt. Od 1994 roku redaktor naczelny miesięcznika ARCHITEKTURA-murator.
Po ukończeniu studiów architektonicznych uzyskała uprawnienia zawodowe i prowadziła zajęcia dydaktyczne z projektowania urbanistycznego na Wydziale Architektury PW.
Następnie pracowała w redakcji czasopisma "Architektura", w ostatnim okresie jako redaktor naczelny. W 1991 roku, pod jej kierownictwem czasopismo to otrzymało międzynarodową nagrodę krytyków architektury. Była współzałożycielką czasopisma "Arche".

Zakres opracowania:

- widok/widoki obiektu

- rzut/rzuty obiektu

- przekrój obiektu

- sytuacja

- wybrany detal pokazujący zasadę konstrukcyjną, wykończenie i użycie materiałów (ewentualnie)

- model (nie większy niż mieszczący się w pudle o wymiarach 100 x 100 x 100cm)

- krótki opis koncepcji umieszczony na planszy, uwzględniający wykorzystane materiały i technologie.

Skala wszystkich elementów opracowania (czytelnie podana obok rysunków i widoczna na makiecie) musi być adekwatna do wielkości obiektu.

Elementy opracowania należy przedstawić na jednej planszy o formacie 100 x 70cm w poziomie. Musi być ona wykonana na sztywnym podkładzie (umożliwiającym ekspozycję podczas wystawy pokonkursowej), w technice dowolnej. Model powinien być wykonany z materiałów imitujących zrealizowany obiekt.

Terminy:

- ogłoszenie konkursu - listopad 2004

- karty zgłoszeniowe (dostępne na stronie http://www.architektura-murator.pl/ pod linkiem Konkurs Studencki) prosimy nadsyłać do kwietnia 2005 roku na adres redakcji (ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa, drogą pocztową. Na kopercie konieczny dopisek KONKURS STUDENCKI), wraz z pokwitowaniem uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wynoszącej 15 zł, wpłaconej na konto: BPH PBK S.A. oddział w Warszawie 23 1060 0076 0000 4020 1002 8467, z dopiskiem KONKURS STUDENCKI. Anonimowe pytania dotyczące warunków konkursu należy zadawać telefonicznie, e-mailem: architektura_sw@murator.com.pl lub składać w redakcji do daty oddania projektu.

- rozstrzygnięcie konkursu - kwiecień 2005 roku

Nagrody i wyróżnienia: nagroda główna: 7500 złotych, trzy wyróżnienia po 1500 złotych. Wszystkie nagrodzone prace opublikowane zostaną na łamach "ARCHITEKTURY-murator".

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału puli nagród niż podany wyżej.

Nagroda została ufundowana przez miesięcznik "ARCHITEKTURA-murator". Przyznawana jest w corocznej edycji konkursu ogłaszanego na łamach Kolumn studenckich.

Informacje: w sprawach organizacyjnych związanych z konkursem należy kontaktować się z Małgorzatą Mycielską, redakcja "ARCHITEKTURY-murator", ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa, tel.: (0 22) 590 53 22, 590 50 26, fax: 590 52 89, e-mail: architektura_sw@murator.com.pl

więcej informacji, sponsorzy, nagrody, warunki konkursu... > > >

źródło Architektura Murator