Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONFERENCJA
Konferencja architektów i urbanistów

Prezentacje, odczyty a także oceny i dyskusje towarzyszyły zakończonej niedawno w Krakowie Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: "Kierunki i Potrzeby Przekształceń Miast i Regionów w Aspekcie Równoważenia Rozwoju oraz Integracji z Unią Europejską".

 
Dominika Ropek
|
03-11-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

"Kierunki i Potrzeby Przekształceń Miast i Regionów
w Aspekcie Równoważenia Rozwoju oraz Integracji z Unią Europejską".

Głównymi organizatorami konferencji byli pracownicy naukowi Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA PK. W trakcie dwudniowych obrad poruszano tematy związane z istniejącymi problemami i zadaniami planowania przestrzennego w dobie dostosowania polskich obszarów miejskich do standardów Unii Europejskiej. Analizowano wady i zalety uwarunkowań politycznych i gospodarczych na przykładzie Lwowa, Krakowa, Warszawy, Trójmiasta czy województwa śląskiego. Mowa była również o postępie i możliwościach rozwoju związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych a także o powstających z tego tytułu miastach inteligentnych i technoparkach. Uczestnicy konferencji, przede wszystkim, pracownicy naukowi politechnik z Polski i zagranicy mieli też okazję spotkać się z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim. Pięć tematycznych sesji zakończono ożywioną dyskusją, dotyczącą wniosków końcowych. W podsumowaniu jednym z priorytetowych zadań na przyszłość okazało się utworzenie nowego kierunku kształcenia akademickiego, obejmującego planowanie przestrzenne. W dzisiejszych czasach zakres działalności i kompetencji urbanistów jest na tyle szeroki, że brak wysoko wyspecjalizowanej kadry byłby w przyszłości zagrożeniem dla powstawania nowych struktur miejskich oraz zachowania już istniejących. Należy się zatem spodziewać, że wydziałom architektury w niedługim czasie przybędą nowe specjalizacje - kształcące przyszłych planistów przestrzennych.

Dominika Ropek

Patronat konferencji:
Marszałek Województwa Małopolskiego mgr.inż.arch. Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski
Prezydent Miasta Krakowa prof.zw.dr hab. Jacek Majchrowski
Rektor PK prof.zw.dr hab.inż. Marcin Chrzanowski