Strona główna Portalu >>> newsy >>> SARP
90-lecie urodzin profesora architekta Jerzego Staniszkisa

Rafał Szczepański Prezes Oddziału Warszawskiego SARP ma zaszczyt zaprosić na uroczystość otwarcia wystawy organizowanej pod patronatem Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie w 90-lecie urodzin profesora architekta Jerzego Staniszkisa 23 listopada 2004 roku (wtorek) o godz. 18.00 w sali wystawowej SARP.

 
SARP
|
23-11-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Profesor architekt Jerzy Staniszkis - W 90-lecie urodzin Jerzy Staniszkis, architekt, znany w Polsce ze swej działalności w zakresie architektury wystawienniczej, a także z efektownej grafiki użytkowej - zwłaszcza plakatów, obchodzi w roku bieżącym 90-lecie swych urodzin. Oddział Warszawski SARP dostrzegł w tym - i słusznie - okazję do zorganizowania wystawy całokształtu Jego twórczości , co pozwala na poznanie znacznie szerszego zakresu jego architektonicznych działań, które miały miejsce poza granicami naszego kraju, głównie w czasie jego pobytu w USA. Tym nie mniej zasadniczą domeną jego twórczości w Polsce, zwłaszcza po wprowadzeniu dogmatów socrealizmu, było projektowanie ekspozycji wystawienniczych i pawilonów przeznaczonych Międzynarodowych m.in. dla Międzynarodowych Targów Poznańskich - w tym atrakcyjny pawilon typu "parasol" , publikowany z racji swego oryginalnego rozwiązania w czasopiśmie "L'Architecture d'aujourdhui" - jak również dla wielu targów i wystaw międzynarodowych, a jego system stelaża wystawowego "patyk-kulka" stał się w owym czasie niezwykle poręczną rewelacją w zakresie wystawiennictwa. Nie mniej efektowna była jego graficzna działalność owocująca m.in. licznymi plakatami, t.j. np. "Organizacja Narodów Zjednoczonych" czy "50 lat Filmu Francuskiego", z których 14 znajduje się dziś w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie. Swe doświadczenie zawodowe przekazywał też w formie wykładów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś Akademia Sztuk Pięknych) w Poznaniu aż do czasu swego wyjazdu w roku 1960 jako ekspert w dziedzinie architektury wystawienniczej do Bagdadu. Doprowadził tam do powstania terenów wystawowych, na których uroczyście otwarto pierwszą tak nowocześnie pomyślaną wystawę "14 lipca". W tym czasie zaprojektował też szereg pawilonów irackich dla różnych międzynarodowych imprez. Poza tą zasadniczą działalnością uczył również na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Bagdadzie, jak również projektował różne obiekty, z których wielofunkcyjny biurowiec AWQF w Bagdadzie (1961, wsp.Kahtan Awni, A.Markiewicz) został w następnych latach zrealizowany. W roku 1962 Jerzy Staniszkis przenosi się do USA, gdzie podejmuje zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury Uniwersytetu Detroit, gdzie pracować będzie aż do przejścia na emeryturę w roku 1987 . Praca jego na tej uczelni , w której - nawiązując do świetnej tradycji wykładów prof. S.Noakowskiego - rysował kredą na tablicy omawiane tematy, została wysoko oceniona, a jedna z sal wystawowych otrzymała jego imię - "Jerzy Staniszkis Exhibition Hall" . Natomiast fotografowane przez studentów rysunki na tablicy wydane zostały z odpowiednim tekstem jako książka "Chalk Talks". Bardzo istotna była również inicjatywa podjęta tam przez Jerzego Staniszkisa co do corocznej wymiany studentów tej uczelni z studentami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, która owocnie i systematycznie ma miejsce po dziś dzień. W tym okresie projektuje on a częściowo i realizuje szereg obiektów, wśród których warto zwrócić uwagę na kościół NMP Częstochowskiej w Sterling Heights Mi., którego połacie dachowe są kolektorami energii słonecznej a także na śmiałą koncepcje urbanistyczną proponującą zespolenie miast Detroit w USA i Windsor w Kanadzie rozdzielonych rzeką, poprzez zbudowanie na niej służącego obu miastom dużego centrum usługowego. Po przemianach politycznych w Polsce w roku 1989 Jerzy Staniszkis wraca do kraju, gdzie nadal - oczywiście w mniej aktywnym wymiarze - projektuje biorąc udział w konkursach. W wyniku wygranego jednego z nich realizuje w Warszawie w roku 1999 Pomnik Armii Krajowej, poświęcony przy jego odsłonięciu przez Papieża Jana Pawła II. Snuje ponadto marzenia o zastosowaniu w Warszawie zaproponowanej dla Detroit koncepcji połączenia przez rzekę Warszawy z Pragą poprzez zbudowanie na Wiśle szeregu wysp - ośrodków usługowych. Być może to utopia,ale jakże śmiała i pobudzająca do myślenia. Wszystko to - albo prawie wszystko - przedstawiono na wystawie całokształtu twórczości Jerzego Staniszkisa w siedzibie SARP przy ul. Foksal w Warszawie, otwartej w dniu urodzin jubilata - 23 listopada 2004.

tekst SARP.org.pl