Strona główna Portalu >>> newsy >>> WYSTAWA
Architektura Betonowa - nagrody rozdane

Teatr tańca, Kaplica na wzgórzu oraz nowa siedziba Katolickiej Agencji Informacyjnej to tematy projektów, które zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu o Akademicką Nagrodę za Najlepszą Pracę Dyplomowa Roku - Projekt Architektoniczny z Użyciem Technologii Betonu. Jak co roku organizatorem był Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej - Instytut Projektowania Architektonicznego oraz firma Polski Cement Sp.z.o.o.

 
Dominika Ropek
|
26-10-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników i otwarcia wystawy pokonkursowej prof. Maria Misiągiewicz przypomniała intencję organizatorów dotyczącą całego przedsięwzięcia, zawierającą się w cytacie: " dajemy wam materię - tchnijcie w nią ducha". Chodziło o odnalezienie relacji między materią, którą w tym przypadku był beton a funkcją obiektu powstałego dzięki niemu, wpisanego w wybrany krajobraz. Na konkurs wpłynęło w sumie 19 prac dyplomowych z Wydziałów Architektury: Politechniki Krakowskiej, Warszawskiej, i Wrocławskiej oraz Wydziału Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przyznano 9 nominacji do nagrody głównej z czego wyróżniono 5 a 3 spośród nominowanych zdobyło równorzędne, pierwsze miejsce. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne a także statuetki "Architektura Betonowa 2004" autorstwa wybitnego polskiego rzeźbiarza - Adama Myjaka. Warto wspomnieć, również o tym, że promotorzy najlepszych prac także zostali uhonorowani. Pierwsze miejsce w konkursie zajęli: arch. Justyna Dziedziejko z WA Politechniki Warszawskiej za pracę pt. Teatr Tańca, promotor - mgr inż. arch. Krzysztof Jaraczewski, arch. Marta Morzyńska z WA Politechniki Krakowskiej za Kaplicę na wzgórzu, promotor - dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz oraz arch. Tadeusz Bienias z WA Politechniki Warszawskiej za nową siedzibę Katolickiej Agencji Informacyjnej, promotor - prof. dr hab. inż. arch. Stefan Kuryłowicz.

Dominika Ropek

Poniżej zdjęcia z otwarcia wystawy
prace konkursowe
oraz pełny protokół konkursowy

Nagrody:


autor: arch. Justyna Dziedziejko


autor: arch. Marta Morzyńska


autor: arch. Tadeusz Bienias

Wyróżnienia:


autor: arch. Paweł Syposz


autor: arch. Monika Chelebek


autor: arch. Piotr Janowski


autor: arch. Jakub Nawrot


autor: arch. Dorota Szymiczek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ (25.10.2004r.)

Jubileuszowej - V Edycji Dorocznego Ogólnopolskiego
Konkursu - Architektura Betonowa 2004 - Akademicka Nagroda za Najlepszą Pracę Dyplomową Roku - Projekt Architektoniczny z Użyciem Technologii Betonu
organizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej - Instytut Projektowania Architektonicznego oraz Firmę Polski Cement Sp. z.o.o.

Na konkurs wpłynęło 19 prac z czterech Wydziałów Architektury. Skład Jury (obrady 18.10.2004r.):

- prof. zw. dr hab. inż arch. Wacław Seruga, Dziekan WA Politechniki Krakowskiej - Przewodniczący Jury
- prof. zw. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski- Sędzia Referent:

- prof. dr hab. inż arch. Nina Juzwa, Dziekan WA Politechika Śląska - Członek Jury
- prof. dr hab. inż arch. Maciej Kysiak, Dziekan WA Politechnika Warszawska - Członek Jury
- inż. Zbigniew Pilch, Dyrektor d/s Marketingu Firmy Polski Cement Sp. z.o.o - Członek Jury

Z nadesłanych prac Jury wybrało 9 prac do Nominacji do Nagrody. Spośród prac nominowanych Jury przyznało:

3 równorzędne Nagrody dla prac:

Autor: arch. TADEUSZ BIENIAS
Tytuł pracy: Nowa siedziba Katolickiej Agencji Informacyjnej
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Stefan Kuryłowicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Autor: arch. JUSTYNA DZIEDZIEJKO
Tytuł pracy: Teatr Tańca
Promotor: Mgr inż. arch. Krzysztof JaraczewskiWydział Architektury Politechniki Warszawskiej


Autor: arch. MARTA MORZYŃSKA
Tytuł pracy: Kaplica na wzgórzu
Promotor: dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Z pozostałych nominowanych prac Jury zadecydowało o przyznaniu 5 wyróżnień:

Autor: arch. MONIKA CHLEBEK
Tytuł pracy: Kaplica na wodzie
Promotor: dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Autor: arch. PIOTR JANOWSKI
Tytuł pracy: Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łodzi
Promotor: Dr inż. arch. Elżbieta Będkowska
Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Autor: arch. JAKUB NAWROT
Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Ogrodowej w Łodzi
Promotor: Dr inż. arch. Joanna Olenderek
Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Autor: arch. PAWEŁ SYPOSZ
Tytuł pracy: Osiedle domów inteligentnych w Niepołomicach
Promotor: Prof. hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Autor: arch. DOROTA SZYMICZEK
Tytuł pracy: Centrum aktywności górskiejPromotor:
Dr inż. arch. Andrzej Poniewarka
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Jury wraz z przedstawicielem zadecydowało o wysokości nagród pieniężnych przyznanym pracom nagrodzonym I wyróżnionym.

Dla prac nagrodzonych:
- Przyznano dyplom + 4000 zł dla autora każdej z nagrodzonych prac.
- Przyznano dyplom + 1000 zł dla promotora każdej z nagrodzonych prac.
- Autor każdej pracy otrzymuje statuetkę Architektura Betonowa 2004

Dla prac wyróznionych:
- Przyznano dyplom + 1000 zł dla autora każdej wyróznionej pracy

tekst Dominika Ropek
fotografie Kazimierz Kwasek
protokół konkursowy - organizatorzy